Monday, October 30, 2017

Tử vi luận hạn phối hợp mệnh


Luận giải lá số tử vi cần rất nhiều kinh nghiệm luận đoán đặc biệt khi luận về chuyển động bắt đầu của lá số tử vi qua các cung đại vận theo chiều nghịch tức qua cung Phu Mẫu tới cung Phúc Đức, cung Điền Trạch và cung Quan Lộc là qua nửa đại vận tới tuổi trung niên, ở cách này mệnh cát luận theo chiều hướng Quan Lộc cách, đường đi của mệnh qua các cung độ có các tên riêng mang ý nghĩa đặc trưng của lá số tử vi. Hướng đi theo chiều thuận qua các cung Huynh Đệ, tới cung Phu Thê, cung Tử Tức và tới cung Tài Bạch theo chiều nghịch với cung Quan Lộc. Ở đây hướng đi thuận theo chiều Tài Cách. Ở bố cục này cũng mang tính đặc trưng đặc biệt khi hội họp bố cục mệnh tạo theo các tổ hợp phát về tài thì tài vượng, trung niên thành tựu về tài. Ở đây lá số tử vi Mệnh tốt thì cần tới trung niên tức từ tuổi 42 hoặc muộn nhất tới 46 bắt đầu nhập Tài Bạch cung hoặc Quan Lộc cung nhìn về cung Mệnh. Hợp với ngoài thực tế nếu xét tới năng lực của bản thân của đa phần, ở đây mệnh tạo qua các cung vận đầy đủ này cũng mang ý nghĩa hoàn toàn đã được nhận ít nhất một cơ hội vì nếu mệnh tạo xấu nhất sẽ yểu mệnh khi qua các vận, bằng không dù cách cục Sát thì cũng đã được một lần hoạch phát tài danh trong đời, quan trọng có biết nắm giữ, hóa cách cục Sát vi Quyền, lấy táo bạo để làm thực hiện mục tiêu lớn, giữ vững và phát triền tài danh.Thực tế người viết luận chưa thấy việc một người bình thường tới tuổi trung niên chưa có một lần cơ hội, không được một lần cơ hội trong đời mà đa phần đã được may mắn lớn trong một giai đoạn, quan trọng như việc khi ta có một khoản tiền lớn thời gian ngắn tức là vận phát thì ưa tiêu pha, sử dụng nên số tiền dần mất không còn khả năng tái sản xuất, mệnh tạo thường có khuynh hướng bằng lòng với bản thân hoặc không thay đổi khi gặp khó khăn hay nắm chắc phát triển mạnh hơn. Ở đây khi vận chuyền theo hai chiều hướng đại vận đi thuận tới Tài Bạch hay nghịch tới Quan Lộc nhấn mạnh tính chất của mệnh tạo. Nhua cung Thiên Di khi vận chuyển theo hai hướng đi thì qua 7 cung đại vận dù thuận nghịch tới tuổi 62 đến 66 tùy theo cục đa phần thường mệnh tạo nhìn lại về cuộc đời, tính cách của bản thân, nếu ở xa có khuynh hướng trở về quê hương bản xứ, tức cung Thiên Di mang ý nghĩa tác động rất mạnh do vận hạn tới đây. Ở các cung độ khác cũng luận như vậy. Lưu ý một đường đi tới cung Nô Bộc trước Thiên Di hoặc cung Tật Ách trước Thiên Di mang ý nghĩa khá hay khi luận tác động tới mệnh tạo, như nhiều người quan trọng xã hội bàn luận về bản thân khi qua cung Quan Lộc, nhiều người quan tâm tới Tật Ách tai nạn, bệnh tật khi qua cung Tài Bạch. Tên riêng của các cung độ mang tính chất lớn nhất, và đặc biệt khi vận hành đi qua theo các chiều hướng mang tính chất đặc biệt khi phối hợp cho lá số, khi chuyển động tức theo chiều cuộc sống.
Khi luận lá số tử vi cũng cần nhìn việc khó khăn lớn gặp là phối hợp Mệnh tạo ý nghĩa cách cục với cung an Thân để đặt tác động lên vận hạn, suy xét sự tổ hợp bố cục đại vận, tiểu vận giao hội với cục nguyên thủy của Mệnh tạo để luận biến đổi phối hợp. Như vậy mỗi cách cục gồm sự phối hợp ít nhất ba cách cục Chính Tinh kết hợp với Bàng Tinh biến hóa đa dạng khiến luận đoán trở nên khó khăn mặc dù người luận nắm vững tính lý của các Chính Tinh và Bàng Tinh, tính chất sao khi giao hội. Vì vậy các bài viết người viết tập trung luận về tính chất biến hóa của các tổ hợp Chính Tinh, khi giao hội với Bàng Tinh. Các bố cục biến hóa này rất quan trọng để luận giải về sau khi luận được bản tính, tiềm năng của cung Mệnh khi đại vận bắt đầu dịch chuyển tới vận thứ hai tiếp theo. Kế đến sự dịch chuyển của vòng Trường Sinh trên lá số tử vi, đây là mức tác động của chu kỳ Sinh Vượng Tuyệt tới bản cung, biểu hiện tính chất dụng khí của các tổ hợp. Vị trí Tử Tuyệt ứng với sự khó khăn bế tắc.

0 comments: