Tuesday, February 7, 2017

Bàn luận về vòng trường sinh
Bàn luận về vòng trường sinh


Vòng Trường Sinh và Vòng Thái Tuế, Vòng Lộc Tồn chính là ba vòng sao nên có tại Mệnh Thân. Ở thời trước việc Vòng Thái Tuế bị tranh cãi bởi tính tốt xấu vì thường Thái Tuế ở lý số thường biểu hiện cho điều xấu. Nhưng sau đó do mâu thuẫn của người có Thái Tuế đắc đủ cả bộ Tứ Linh Cái Hổ Phượng Long và cụ Thiên Lương lấy nền tảng luận đoán tính cách quân tử dựa vào nhóm Tuế Hổ Phù mới được khôi phục lại bản chất quan trọng của bộ này. Việc Vòng Trường Sinh không được nhắc đến nhiều trong các cuốn sách bây giờ không phải lí do sự căn bản mà đa phần chỉ coi trọng các Chính Tinh và Bàng Tinh. Cuốn Tử Vi Đẩu Số Phú Giải vẫn đưa ra các câu phú liên quan tới vòng Trường Sinh và kết quả khi giao hội với các sao. Thường khí Trường Sinh tác động mạnh tới Phúc cung, bộ Phúc Phối Di là những điều tiếp xúc khi ta ra bên ngoài xã hội, rất quan trọng đặc biệt trong cuộc sống tính xã hội đặt lên cao hơn bao giờ hết như bây giờ. Một cung Di tốt có thể hơn cung Tài tốt tùy tính cách của bản thân tức Mệnh. Mệnh đứng đầu tam hợp với Tài Quan chi phối tính cách là quan trọng, vì vậy cần thiết Tài và Quan tốt để Mệnh trở nên tốt đẹp, cải biến các cung khác theo chiều hướng tốt. Tuy nhiên bộ Phúc Phối Di cũng đặt vào sự quan trọng và tác động trở lại tới tính cách của Mệnh. Ra ngoài xã hội được người khác chỉ dạy cho cách trở nên thành công tốt hơn tự lực mà xây dựng sự nghiệp. Khí Trường Sinh cư tại cung Khúc tức tam hợp Phúc Phối Di được Sinh Vượng Mộ là cách có Phúc, nếu bạn đã tìm hiểu tử vi lâu sẽ thấy được sự may mắn của Thiên Lương, và nếu sao này Thủ Mệnh sẽ càng cảm nhận được sự may mắn. Cung Phúc có khí Trường Sinh chủ phúc đức tốt, khiến nhiều tai họa không trở nên nguy hiểm mà có thể thoát đơn giản. Vòng Trường Sinh thể hiện sức mạnh của sao, đặc biệt các sao cần khí trọng.Nếu Tam Hóa được thêm Sinh Vượng tốt đẹp hơn nhiều. Thiên Lương và Thiên Đồng khí phúc và thọ có thêm Sinh Vượng càng thịnh. Nhưng cần lưu ý, Trường Sinh tăng sức mạnh của dòng khí, nên Ám Tinh có Trường Sinh cũng chưa hẳn tốt đẹp, xấu hơn không có.
"Lương ngộ Trường Sinh ư Phúc địa thân thượng hữu kỳ tài".
"Tử Phủ ngộ Trường Sinh đa phúc hậu".
Trường Sinh cần thiết gia tăng khí tốt cho các Chính Tinh và Bàng Tinh. Vòng Trường Sinh biểu hiện sức sống của sao. Tuy nhiên, nếu cần quan tâm chỉ cần đến Sinh Vượng Mộ. Nếu tụ tập các sao xấu cần xem có ở vị trí của Tử Tuyệt. Xem Tử Vi cần xem Mệnh, xem Đại Hạn, xem Tiểu Hạn, xem cung Thân. Gồm nhiều phần nên giản bớt được sẽ tốt hơn, không gây loạn khi xem. Trường Sinh có giá trị nhất khi cư tại Phúc Địa vì Phúc cần sự tích lũy dồi dào. Cư cung nào, cung ấy được sự tích lũy. Mệnh nằm ở Trường Sinh thì khí thường thịnh. Tử vi lấy từ Ngũ Hành và thế Sinh Vượng của Ngũ Hành liên quan mật thiết tới cách an sao của Tử Vi. Như việc Lộc Tồn là vị trí Lâm Quan của Vòng Trường Sinh. Hay cách an Khôi Việt. Vòng Trường Sinh liên quan đến Cục Số của lá số. Nếu Trường Sinh cư tại cung an Thân thì nhìn chung hạn trung bình không xấu sẽ nhận ra thân thể có nguồn sinh lực cường tráng, tuy nhiên nếu ngộ Sát Tinh vẫn bệnh tật và bệnh tật lâu khỏi. Có một số cách an vòng Trường Sinh khác với truyền thống theo thuyết Trường Sinh an tại Tứ Sinh và Mộ an tại Tứ Mộ. Bạn chỉ cần đọc các câu phú tiền nhân để lại ở các cuốn sách như Tử Vi Đẩu Số Phú Giải sẽ ngẫm được những cách đặc biệt sách đưa ra để nhìn rõ vị trí an vòng sao này. Quan trọng hơn, việc vị trí Trường Sinh dễ nghiệm lí trong Tử Vi, trừ trường hợp có Triệt đồng cung phức tạp, loại bỏ trường hợp đó cũng cho ra kết quả đúng. Ngay cả bộ Khôi Việt và Tứ Hóa nhiều người còn tam sao thất bản ra các cách an khác nhau, tuy nhiên việc nhìn lại kiểm chứng không khí vì đây là các phụ tinh mạnh tác động lớn tới cách cục.

0 comments: