Sunday, February 12, 2017

Phân biệt Sát Tinh và Cát TinhPhân biệt Sát Tinh và Cát Tinh


Khi luận Tử Vi chúng ta thường đề cập đến vấn đề Cát Tinh và Hung Tinh. Lục Cát Tinh là Khôi Việt, Tả Hữu, Xương Khúc. Lục Sát Tinh là Kình Đà, Hỏa Linh, Không Kiếp, thêm Kỵ Hình. Trong thực tế qua các lá số, không phải Cát Tinh là tốt và Hung Tinh là Xấu. Nhìn vào những người ở vị trí chỉ huy, lãnh đạo. Có những người nóng tính của Hỏa Tinh, có những người lạnh lùng của Linh Tinh, có những người giỏi tranh đoạt, đấu tranh là Kình Dương, giỏi bày mưu kế, nhẫn nhịn là Đà La. Nhưng cũng có những kẻ có Hỏa Tinh sẵn sàng hơn thua với người khác khi lên cơn bực tức, không kiềm chế dục vọng phạm tội rồi vào tù để uế danh khắp nơi, có những Linh Tinh tàn nhẫn với người khác, giết người không ghê tay, rồi khi chết mới hối hận. Cả vạn Mệnh có Sát Tinh chỉ được vài kẻ dụng được thành quý hiển. Vì vậy nên gọi là Sát Tinh. Như một bài viết về Thất Sát, người viết có đề cập đến Thất Sát có tính hiếu sát, cương quyết. Một Thất Sát thành tựu đại nghiệp thì vạn Thất Sát khác phải bỏ mạng. Sát Tinh có mặt tốt và xấu. Tốt là động lực, được tôn thờ vì nghị lực, lý tưởng. Xấu là kẻ không làm chủ được bản thân, bị người đời nguyền rủa, làm gương xấu cho xã hội giáo dục kẻ khác. Như một con rắn khi chế hóa được chính độc ngay trong bản thân nó thì nó tốt, Sát Tinh được chế hóa rất hữu ích, hơn nhiều việc Cát Tinh không có gốc.
" HỎA TINH LINH TINH CHUYÊN TÁC HỌA, KIẾP KHÔNG THƯƠNG LẠI HỌA TRÙNG TRUNG".
" KÌNH DƯƠNG HỎA TINH HÃM VI HẠ CÁCH".
" KIẾP KHÔNG HÌNH KỴ ĐÀ DƯƠNG
CẨN THẬN KẺO PHẢI LỘ ĐƯỜNG KHẢM KHA".
Các Sát tinh đi liền với nhau cùng tạo nên tổ hợp nguy hiểm vì nhiều tính chất xấu cộng lại khó thay đổi. Chỉ Hỏa Tinh tức mệnh đôi lúc khó kiềm chế, nóng giận. Nhưng có thêm Kỵ Hình chủ vi phạm pháp luật nhất định khó thoát được tội. Nếu Kỵ Hình ở mức bình thường bất kiến sát chỉ là sự bắt bẻ, ghen ghét, đố kỵ.

Tất nhiên vẫn có thể chuyển hung thành cát nếu các bàng tinh khác đủ lực cát hóa biến đổi tính chất sẽ làm nên chuyện phi thường. Vì vậy, tùy trường hợp mà cần có Sát Tinh nặng hay nhẹ, nếu không thì cũng chỉ là Mệnh bình thường sự nghiệp, không được vị của sức hoạch phát hoạch phá. Cũng như vậy, Mệnh khi có các sao Tả Hữu, Xương Khúc, Khôi Việt, Khoa Quyền Lộc, Tuế Hổ Phù, Phượng Các, Đào Hồng,... nhiều sao phối hợp và hợp cách luận là tốt. Đặc biệt là Lục Cát Tinh tức Khôi Việt, Tả Hữu, Xương Khúc đa phần tác động tốt tới cách cục. Đây là những sao mang phẩm chất tốt trợ lực. Như bộ Khôi Việt chủ văn chương, hiểu rõ vấn đề và chủ vượt trội hơn người thường, Việt chủ hơn thường, Khôi chủ to lớn. Bộ Xương Khúc nhập Mệnh là cách văn hóa, chủ sự tìm hiểu, nhận thức, nghệ thuật, khôn ngoan biết đối nhân xử thế. Với bộ Tả Hữu chủ được trợ giúp, nâng đỡ. Tuy nhiên, các sao này bị phá cách trở nên xấu xa mờ ám. Như Khôi Việt còn ý nghĩa phát sinh từ nhỏ tới lớn, cách Khôi Hình tức tội lớn, cách Việt Linh Hình là họa giáng xuống. Với bộ Xương Khúc và Tả Hữu khi gia sát cũng có chiều hướng biến hóa cực đoan. Sát Tinh uy lực mạnh hơn Cát Tinh. Chúng ta không gọi là Sát Tinh hay Cát Tinh vì đều có những mặt mâu thuẫn tốt xấu, cát hung nên gọi chung là Bàng Tinh hay Phụ Tinh. Đào Hồng chủ sự vui vẻ, tốt tươi, đẹp đẽ nhưng ngộ Không Kiếp thành yểu cách thường lấy thầy Nhan Hồi làm ví dụ. Vì vậy, không phân biệt Cát Tinh và Sát Tinh để tránh hiểu nhầm nếu không xét kỹ. Nếu Sát Phá Tham thì gặp Không Kiếp là cát, gặp Lộc Tồn là bất cát. Nhưng có Không Kiếp lại thêm Kỵ Hình lại là yểu mạng. Có Lộc Tồn nhưng thêm Khoa Quyền lại trở nên tốt đẹp.

0 comments: