Sunday, February 5, 2017

Một số đặc điểm năm Đinh Dậu 2017


Một số đặc điểm năm Đinh Dậu


Năm Đinh Dậu được ghép bởi Thiên Can là chữ Đinh và Địa Chi là chữ Dậu. Một năm được lợi lộc của bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương khi Tứ Hóa an theo Lộc - Nguyệt, Quyền - Đồng, Khoa - Thiên Cơ, Kỵ - Cự Môn. Cách sắp xếp này cho biết bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương đầy đủ sẽ sinh ra tam hóa thể hiện sự thành công khi hóa thành khí của Chính Tinh. Trường hợp khác khi không đủ bộ thì bộ Cự Nhật sẽ giao hội với nhóm này và cách tam hóa sẽ lạc chia đều sang 2 tổ hợp của 6 cường cung là Mệnh Tài Quan và Phúc Phối Di. Tuy nhiên không luận trường hợp nào tốt hơn, vì có thể ở một bên ngộ Sát Tinh bất hợp cách cần được chế hóa. Năm Đinh Dậu tức Thái Tuế an tại cung này, khi đó bộ Tuế Hổ Phù nằm ở vị trí Tị Dậu Sửu và Tang Hư Khách nằm tại Hợi Mão Mùi. Bố cục có lợi hơn khi Mệnh an tại tam hợp Hợi Mão Mùi trong trường hợp tránh được bộ Không Kiếp. Tuổi Đinh có Lôc Tồn an tại Ngọ hai bên là Kình Đà, tức bộ Kình Hao và Đà Hao. Bộ Khôi Việt an theo Thiên Can tại vị trí Dậu Hợi. Nhìn chung, ở tại cung Tị Dậu Sửu sẽ có được Thiên Khôi, có thể có thêm Thiên Việt khi mệnh tại Tị. Do vậy được bộ Khôi Việt và Tuế Hổ Phủ tại đây nên tam hợp Tị Dậu Sửu là tổ hợp cung trọng điểm, nếu gặp phúc tại đây sẽ dày và nếu gặp họa cũng lớn. Trường hợp tốt đẹp là có Xương Khúc, Tả Hữu, Tam Hóa tại đây. Trường hợp xấu khi có Hỏa Linh, Kỵ Hình, Không Kiếp. Lưu ý sẽ có cách Tứ Hóa tại đây nếu thành cách thuộc phi thường đại cát. Bộ sao Không Kiếp bị Thiên Tướng, Thất Sát, Phá Quân chuyển xấu thành tốt khi ở đây. Ngoài ra, nếu vó Cự Môn luận không mấy xấu khi hình thành bộ Kỵ Kiếp vì Cự Môn hợp với Không Kiếp. Nếu Không Kiếp tại vị trí tam hợp tốt hơn thủ Mệnh. Sau tổ hợp cung trọng điểm Tị Dậu Sửu tới tam hợp Dần Ngọ Tuất, tại đây được Lộc Tồn an theo Địa Chi được Đào Hoa đồng cung hình thành cách Lộc Đào rất hay. Ở đây còn chứa bộ Binh Tướng Ấn. Sao Lộc Tồn là ngôi sao quan trọng của Tử Vi, có uy lực mạnh nhưng cũng rất dễ phá cách. Tại đây hợp với bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, nếu Tử Vi cư Ngọ tránh được Không Kiếp, Kị Hình và Tang Hư là thượng cách, cách Liêm Phủ cư Tuất là thứ cách.Bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm ngộ Lộc Tồn như thời cổ kim thuộc cách tài quý song toàn nhưng ở thời nay chỉ luận là người có khả năng lãnh đạo vì xã hội thay đổi việc thừa kế, nối tiếp của Phủ Tướng không còn nhiều tác dụng. Do Vũ Phủ được Lộc Tồn thuôc Tài Cư Tài Vị chủ giàu có. Ở thời hiện nay, bộ Sát Phá Tham rất mạnh do cơ chế của xã hội thuộc cách dân chủ hơn và tính chất táo bạo, quyết tâm lớn khi có tham vọng từ Tham Lang. Và trong thời hiện đại, việc kinh thương trở nên được trọng vọng không như thương nhân thời Phong Kiến có tiền bạc nhưng quyền lợi không có. Ở cung Tuất nếu có Thiên Đồng là kỳ cách vì được bộ Tứ Hóa ngộ Tồn Tướng Ấn và Đào Hoa. Thiên Đồng tại vị trí không tốt đẹp do Địa Võng chiết giảm tính động và sáng tạo, khi gặp Đào Hoa lại là cách kiên nhẫn chờ ngày hái quả. Nhìn chung, Tử Vi quanh đi quẩn lại cơ bản chỉ có bấy nhiêu sao theo quy luật phân chia thành hai nhóm dễ theo chiều hướng tốt như Lục Cát, Tứ Hóa, Tuế Hổ Phù, Quang Quý, Phượng Các và dễ theo chiều hướng xấu như Hỏa Linh, Không Kiếp, Kỵ Hình. Đi sâu vào sẽ rẽ ra các cành, nhánh đa dạng.

0 comments: