Friday, February 10, 2017

Ngôi sao Linh Tinh
Ngôi sao Linh Tinh


Linh Tinh và Hỏa Tinh là hai sao an theo tháng thuộc bộ Hỏa Linh nói chung. Mệnh có Linh Tinh vó những tính cách đặc biệt. Linh Tinh khi nhập miếu có tác dụng rất lớn tới các sao còn lại, có thể khôi phục sức sáng của Chính Tinh ở cách hãm địa. Đa phần người thành công cần có sát tinh củng chiếu hay thủ Mệnh. Kình Đà Hỏa Linh là Tứ Sát, phùng hung tắc kỵ, phùng cát tắc phát. Sao Linh Tinh là ngôi sao chủ lạnh lùng, đây là tính cách cơ bản của sao này. Linh là lạnh và Hỏa là nóng. Linh là sắc sảo và Hỏa là nhiệt huyết. Cứ nhìn hai sao này cũng phân biệt được nhiều người ngoài xã hội. Khi đoán Linh Tinh thường phải xem cả Hỏa Linh vì nếu không tam hợp chiếu thì thường nhị hợp hay lục hội với sao còn lại. Linh Tinh chủ sự linh tính, cũng chủ về mặt tâm thần. Một Linh Tinh xấu và hội những sao tính Kim nặng thường gọi là tâm thần. Linh Tinh.
" Việt Linh Hình ngộ Cơ Lương hoặc là Nhật Nguyệt ắt chờ lôi kinh".
Linh Tinh có tính Sát của ngũ hành Kim đi với Thiên Hình không hay vì Thiên Hình có thêm Thiên Diêu chủ mù quáng, tác động tới hành động của Linh. Bộ Linh Hình có tính sát phạt mạnh, thêm Thiên Việt chủ giáng xuống, hình thành cách họa giáng xuống.
" Thất Sát Linh Tinh trận vong yểu chiết".
Mệnh có Thất Sát chủ mất, gặp sao Linh Tinh chủ rơi rớt hình thành bộ sao xấu khi theo võ nghiệp thời chiến phải bỏ trận nơi chiến trường. Cách này có giá trị khi gia Sát và ở thời chiến với mức độ của chiến tranh, nếu có Khoa hay Quyền hay cát tinh không luận vậy. Trong Tử Vi có một số sao chỉ những thứ tâm linh từ sách vở của tiền nhân. Linh Tinh có tính chất là sự linh tính, chủ linh hồn. Cách Đồng Linh là cách cô đồng, hầu đồng nếu có thêm Thiên Diêu. Thiên Cơ ngộ Linh Hỏa tính cách thất thường. Việc có thêm Kỵ Hình khiến càng nặng thêm, chủ bị ám ảnh tâm lí, Thiên Cơ chủ suy nghĩ, có Linh Hỏa tác họa. Sao Linh Tinh hợp cách nhập Mệnh có tính tình cương cường, quyết đoán, tâm tính sâu xa, mưu kế thâm hiểm, gia sát tăng khuyết điểm, gia cát ngoài lạnh trong ấm, bên ngoài luôn tỏ ra lạnh nhạt, trong tâm thì tốt đẹp. Linh Tinh chủ bị mắc, cách Linh Đà có ý nghĩa mắc lưới.
" Linh Xương Đà Vũ hạn chí đầu đà".
Linh Tinh tính Kim cường, cũng chủ sự tin tưởng chính mình, sắc lạnh khi đi cùng với Xương Đà Vũ đều tính Kim khiến tính sát quá lớn. Cách này luận dựa trên ngũ hành Kim nhưng thực ra luận dựa theo tính cách, ngũ hành cũng chỉ là phản ánh tính cách. Như tính Thổ bình hòa, kiên trung, cố chấp, ngu độn. Hỏa là nhiệt huyết, can đảm,.. nếu nhiều sao thuộc tính Hỏa tức sự nhiệt huyết hoặc can đảm quá lớn gây nên tự làm hại chính mình. Tính Kim của bốn sao trên rất mạnh hóa cương cường lại cúng có nhẫn nhịn thành sát, chủ nghe theo lời xui giũa, hoặc gặp sự khó khăn trắc trở trùng trùng không vượt qua nổi mà đâm đầu xuống sông tự tử. Linh Tinh ngộ Địa Kiếp là cách xấu, chủ tai kiếp rơi xuống bản thân, bộ Linh Kiếp có thêm Thiên Không bất ngờ khó phòng tránh.
" Đà La Địa Kiếp chiếu phương, gặp Hỏa Linh nạn bất tường chẳng sai".
Cách Đà Kiếp là mắc bẫy, gặp Hỏa Linh nếu có cả hai sao thường nóng giận mà gây tai nạn cho chính mình. Nếu chỉ có Linh Tinh là cách Đà Linh Kiếp chủ mắc tai kiếp.

0 comments: