Wednesday, February 8, 2017

Tả Phụ và Hữu BậtTả Phụ và Hữu Bật


Đây là hai phụ tá tinh trong bốn sao Xương Khúc Tả Hữu. Thí như mệnh có sao Tử Vi tọa thủ được bao bọc, che chở bởi những người bên cạnh, Mệnh có bộ Tả Phụ và Hữu Bật được sự trợ giúp đắc lực của người cấp dưới hoặc bạn bè. Mệnh có Tả Hữu tọa thủ thường sống thọ vì được giúp đỡ lúc hoạn nạn, tuy nhiên đây là trong trường hợp Sát Kỵ nhập Mệnh Hạn không quá nhiều nếu không lại là phản cách chủ bị phản bội, hoặc không được trợ giúp.
" Tả Hữu phùng cát bất vi yểu chiết".
Bộ sao Tả Hữu cũng hóa khí như Chính Tinh. Chỉ có Xương Khúc và Tả Hữu mới có thể hóa khí dựa vào Thiên Can, cho thấy sức mạnh hiển hiện vì là đại diện của Thiên Can tới lá số. Tả Phụ và Hữu Bật thường tính tình nhân hậu, được giúp đỡ cũng hay giúp đỡ người. Hai sao này ưa nhập cung Thìn Tuất Sửu Mùi với ý nghĩa hay. Đặc biệt đồng cung tại Sửu Mùi lực cát hóa rất lớn, tác dụng hiển hiện, kiềm chế được sát tinh tăng tính kích phát, giảm hung tính. Tả Hữu đóng tại cung nào được giúp đỡ tại đó.
" Tả Hữu đồng cung quan cư hầu bá".
Không chỉ mang tính chất tốt đẹp khi đóng tại bản cung hoặc tam hợp, ở vị trí giáp hai bên chính cung cũng được luận là cách cục hay. Thế giáp của Tả Hữu và Khôi Việt có ảnh hưởng lớn tới bản cung. Bộ Tả Hữu không nên gặp bộ Không Kiếp nếu không có Chính Tinh phù hợp mất tính chất tốt đẹp của Tả Hữu, nếu Không Kiếp hãm và kiến sát kỵ thường phản tác dụng. Vì vậy cần tránh xa bộ Không Kiếp và nếu gặp được Xương Khúc thì tốt đẹp hơn.
" Tả Hữu Văn Xương vị trí tam thai".


Mệnh có cách này suy nghĩ chín chắn, thường hợp theo lẽ phải mà đối nhân xử thế, do có văn hóa của Văn Xương, cũng chủ ăn nói thẳng thắn, được kính trọng và tiến cử tới vị trí cao. Tả Hữu cũng là ngôi sao chủ sự hiểu biết, đi với Văn Xương là sự nghiên cứu chuyên sâu, vấn đề tinh thông khi tiếp thu nên được gọi là hay. Nhìn chung tại xã hội này mệnh tốt  nếu có thêm Tả Hữu thường cuộc sống tốt đẹp vì được nhiều sự trợ giúp để thành công mà không chịu nhiều khó khăn gian khổ và thất bại. Đặc biệt khi Tả Hữu đi với Tử Phủ. Bộ sao Tả Hữu khi nhập cung Mộ, nếu được thêm cách Mộ Trung Thai Tọa là kỳ cách, khi đó cường cung được trấn giữ bởi Xương Khúc Tả Hữu, bất luận chính tinh thủ Mệnh đều là cách tốt đẹp. Tả Hữu có lợi nhất cho Tử Vi và Thiên Phủ, luận chung là bộ Từ Phủ Vũ Tướng Liêm vì cả hai sao thuộc trợ giúp bằng lời nói và hành động. Đây là cách nhất hô bá nặc, được sự đồng lòng theo lý tưởng của Tử Vi. Nếu đi với Phủ Tướng hợp với Thiên Tướng vì là tình đoàn kết, tình cảm với nhau, đặc biệt Thiên Tướng và Hữu Bật là cách rất hay.
" Tả Phủ đồng cung tôn cư vạn thặng".
" Thiên Tướng Hữu Bật phúc lai lâm".
Bộ Phủ Tướng là sự yêu thương che chở thích hợp với Tả Hữu. Đây cũng là cách nối tiếp vị trí cao, là cách âm thầm che chở, giúp đỡ người khác và bản thân cũng được nhận lại. Hơn hết, bộ Phủ Tướng không hóa khí ít biến động, khi ngộ Lưu Khoa do Tả Hữu hóa khí tạo nên kết quả tốt. Phải nhìn rõ không nên câu nệ các câu chữ của câu phú. Thực tế số người có Mệnh là Tả Hữu và ở tam hợp Tài Quan là khoảng 1/4 dân. Để nên thượng cách thì cần có thêm Xương Khúc tại tam hợp tức thuộc 1/16. Đến đây là cách khá tốt đẹp, tức khoảng 16 người mới có một người. Nếu có thêm Khôi Việt lại tăng theo cấp số nhân. Thêm một số hóa khí như Khoa Quyền Lộc, hay thêm Quốc Ấn, Tuế Hổ Phù, Phượng Các, Thai Tọa, phân định cách cục cao thấp. Cuối cùng quan trọng nhất là đi với tổ hợp chính tinh, chính tinh thủ mệnh, các sát kỵ hình tinh hoặc các phá cách đi theo. Trường hợp phi thường cách, phản biến cách. Các câu phú đa phần nêu rõ tính cách của các bàng tinh khi được cát tinh trợ giúp, nên lưu ý rõ việc này. Tả Hữu không nên ngộ Kình Dương tức cách Kình Hao chủ tranh giành, gây rối loạn sự giúp đỡ. Nếu có Kình Dương nên hình thành cách kinh thương để khắc phục điểm yểu của Kình. Tả Hữu cổ nhân thường kỵ nhập cung Phu Thê chủ được người khác yêu thương, thường gây bất hòa trong gia đinh chủ có tình nhân. Nhìn chung, Mệnh có thêm Tả Hữu đa phần giúp tăng khí số khi nhìn tổng quan, còn thực tế phải xem xét tất cả tam phương và cung xung chiếu mới có thể biết rõ. Tả Hữu cư mệnh còn được sự trợ giúp của ông bà tổ tiên.
" Tả Hữu đồng cư mệnh vị tiên tổ hữu quang".

0 comments: