Tuesday, December 13, 2016

Cự Môn với một số cách cơ bảnCự Môn với môt số cách cơ bản


Cự Môn có tính chất cơ bản là Phản Kháng. Thực tế sự thành công và thất bại của sao Cự Môn gắn chặt với tính chất cơ bản này. Tính phản kháng của Cự Môn tạo nên thị phi, và cũng khiến Cự Môn trở thành Chính Tinh thuộc nhóm lãnh đạo, có khuynh hướng đứng đầu một tổ chức. Khi trở nên bất mãn với một ý kiến hay một việc làm, vô hình trung sinh ra tính Ám. Cái bẫy, nghi ngờ cản trở, ngu muội tạo nên sức phá hoại của bộ Tam Ám Đà Kỵ Diêu. Cự Môn là ám tinh do tính bất mãn tạo thành. Tuy nhiên, khi kết hợp với Đà La không hoàn toàn mang tính chất xấu mà ngược lại trở nên tốt đẹp do Cự Môn có thể phát hiện ra cái bẫy của Đà La và phản đối. Hơn hết, Cự Môn ngộ Đà La là cách nuốt tính phản kháng vào trong bụng, Đà La là sao chịu đựng rất tốt, do Kình chủ giương và Đà chủ thu trong bộ Kình Đà. Chỉ như vậy đã là cách được ngưỡng mộ khi sự nhẫn nhịn, nhu hòa của Đà La giải tính phản kháng mạnh của Cự Môn. Đà La khi tốt đẹp cũng trở nên có quyết tâm lớn và chờ đợi thời cơ rất tốt. Vì vậy, cách Cự Đà có tính chất tạo động lực lớn khi theo đuổi một vấn đề. Như thực tế việc Cự Môn bị chỉ trích là nghèo và không có ý chí phấn đấu. Nếu là cách Cự Đà không phản đối bằng lời nói qua lại mà nuốt vào trong bụng để làm mục tiêu phấn đấu. Cự Môn có tính bất mãn lớn, cũng mang tính thị phi nhưng hài lòng do thường sử dụng lời nói để giải tính bất mãn. Vì vậy, trong đa phần Mệnh có Cự Môn hợp cách thường có tính cách thâm trầm khó đoán, tức đã dụng được sao này.Cự Môn ngộ Kình Dương là cách hay khi bày tỏ được ý kiến trong công việc. Cự Kình cũng là cách mở cửa rộng để giao tiếp, đến giao thương. Trong kinh doanh cần thiết có cách Cự Kình. Kình Dương chủ lớn, Cự Môn cũng chủ to lớn nên tạo giá trị cho Mệnh, khi thành công thì phát lớn. Cự Môn khi xấu là luôn bất mãn với cuộc sống nhưng không có quyết tâm thay đổi như Cự Đà hợp cách. Cự Kình thể hiện tính chất đi đầu của Cự Môn, là sự giao hội của một Chính Tinh và một Bàng tinh chủ đi đầu. Khi đó Cự Môn gặp Hao Tinh tức Đại Hao hoặc Tiểu Hao tương tự như với Đà La. Cách Cự Hao là cánh cửa trao đối cả về mặt thông tin và mặt tiền bạc. Song Hao là sao mang thông tin đến cho Cự Môn và trao đổi với Cự Môn. Cự Môn ngộ Hao tượng là cánh cửa có sự trao đổi, vì vậy tuy mang tính thị phi nhưng có khả năng phát triển lớn. Phân biệt rõ cách tam hợp có Song Hao và cách Hao tọa thủ tại bản cung Mệnh, tức Song Hao ở trục Mệnh Di tính chất khác với ở tam hợp của Mệnh. Cự Môn kỵ gặp Hóa Kỵ, cách Cự Kỵ giai bất cát, mệnh thân vận kị tương phùng. Cự Kỵ là cách một Chính Tinh chủ bất mãn và một Hóa Khí nghi ngờ, đố kỵ, cản trở khiến khuyết điểm của Cự là bất mãn theo chiều hhoánh xấu gia tăng cực điểm do sự nghi ngờ của Kỵ. Mệnh có cách Cự Kỵ không giải thường lo lắng quá mức so với kết quả, do Cự Môn và Hóa Kỵ không mang tính ổn định. Cách Cự Môn ngộ Kỵ tượng là cảnh cửa bị cấm, cản trở khiến khó khăn trong các mặt. Tuy vậy, đây cũng là cách cục kỳ cách nếu Hóa Kỵ có các sao giải đặc tính xấu. Như Thanh Long đồng cung với Cự Môn là cách giải cả hai sao thành cách Cự Thanh và Thanh Kỵ đều là các cách cục tốt đẹp, Hóa Khoa và Quyền cũng có thể tạo nên kỳ cách bạo phát lớn cho bộ Cự Kỵ.

0 comments: