Saturday, December 10, 2016

Sao Thiên hình
Tính chất cơ bản của Thiên Hình

Thiên Hình là ngôi sao an theo tháng sinh. Thuộc bộ sao Hình Diêu Y. Thiên Hình thủ Mệnh tính chất tác động rất rõ ràng tới tính cách. Sao Thiên Hình thuộc tính ngũ hành Kim, tính chất cơ bản liên quan đến Kim, đa phần nếu nhập Mệnh có tính cách đứng đắn, nghiêm nghị. Đây là ngôi sao có tác dụng rất lớn trong các cách cục, một số sách đưa vào dạng Hình Tinh. Thiên Hình có tính nghiêm khắc đôi khi biểu hiện thái quá. Đây là sao thể hiện tính cực đoan khi giao hội với các sát tinh, càng thể hiện rõ khi đồng cung. Thiên Hình cần thiết hóa thành Quyền, ngộ Hóa Quyền và các bàng tinh như Quốc Ấn, Binh Tướng, Tả Hữu luận tốt. Bộ Hình Quyền và Binh Hình Tướng Ấn là các bộ sao cần thiết để gia tăng tính quyền, chủ được quyền trừng phát, quyền hành pháp. Bộ sao Binh Hình Tướng Ấn là giao hội của cách Hình Ấn và Binh Tướng chủ sự điều hành bằng tín nhiệm, có tính đứng đầu và điều khiển. Thiên Hình còn là ngôi sao chủ luật pháp, do tính chất này kỵ gặp Hóa Kỵ gây tác động vi phạm luật pháp, ở đây Thiên Hình có tính Sát của Kim Khí kỵ gặp các sao như Thất Sát, Bạch Hổ. Cách Kỵ Hình tối kỵ gặp Thất Sát đồng cung tại vị trí Hóa Kỵ hoặc Thiên Hình thành cách dễ bị áp bức, bị hành hạ do Thiên Hình còn là sao tự dằn vặt, hành hạ bản thân theo một nguyên tắc. Tam hợp của Thiên Hình có Thiên Diêu gây ra tính hung cho sao này vì Thiên Diêu chủ sự mê muội nếu không hợp cách, đây là một trong tam ám Diêu Đà Kỵ, khi gặp Hóa Kỵ hình thành bộ Diêu Kỵ nhị ám không tốt đẹp. Một số sách ghi chép về cách cục Phù Thi Mã là cách Hình Mã lấy tượng ngựa mang xác chết với ý nghĩa chỉ sự gan dạ, tuy chỉ sự nguy hiểm do thuộc cách tay cầm nắm Binh Khí thường trong binh nghiệp, cũng là cách động của Thiên Hình dễ gây tai họa thương tích vì Thiên Mã là sao chủ động. Thiên Hình hợp với các chính tinh thuộc bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương để tăng tính quyền và khả năng cạnh tranh với các nhóm Tử phủ Vũ Tướng Liêm và Sát Phá Tham. Bộ sao Cơ Nguyệt Đồng Lương có tính hiền lành hưởng thụ nghệ thuẩn tạo ra sự nghiệp không to lớn nếu thiếu Tam Hóa hoặc các sát tinh kích phát, Thiên Hình chủ sức kỷ luật hợp với nhóm này.


Thiên Hình là ngôi sao chủ định hướng, hình dạng, hình dung. Thiên Hình có tính cụ thể, do đó dễ gây ngộ nhận về thứ tưởng như đã nắm bắt được là Thiên Diêu. Hình là cách thức, phương hướng. Đây là sao tồn tại quan trọng trong đời sống, những thứ có thể hình dung được bởi suy nghĩ đều liên quan đến Thiên Hình, nếu thủ Mệnh càng quan trọng, kỵ bộ Khôi Việt hình thành bộ Khôi Hình và Việt Linh Hình là các sao gây tai họa. Cách Khôi Hinh chủ kẻ đứng đầu bị hình phạt, đây còn là cách thương tích taị vùng đầu. Cách Việt Linh Hình là cách tai họa giáng xuống, riêng cách Linh Hình đã xấu, Thiên Việt chủ sự thái quá tác động  tới bộ Linh Hình.
" Giải ách mà ngộ Khôi Hình số người mắc phải pháp đình đau thương".
" Việt Linh Hình ngộ Cơ Lương hoặc là Nhật Nguyệt ắt chờ lôi kinh".
Thiên Hình ngộ Hóa Khoa là cách rất hay, Hóa Khoa chủ sự tốt đẹp, thịnh vượng và chỉ khả năng tri biết của con người. Khi xấu và gia cát thường gặp phải tính khoa trương về hiểu biết mà có thể gặp họa, nếu có Thiên Hình là phương pháp tức tăng tính thực chứng và chủ tính nghiêm khắc cho Khoa. Hóa Khoa ngộ Hình là cách vô tai họa vì biết cách tránh. Thiên Hình cư tại Mão Dậu là tối cát, tiếp đến là Dần và cuối cùng là cung Thân, do tính chất chuyển về tính uy dũng, tuy vậy bàng tinh mới quan trọng để đánh giá tốt hay xấu.

0 comments: