Saturday, December 3, 2016

Lý số và sự tác động của thời đại

Lý số và sự tác động của thời đại


Trong quá khứ, điều làm tư tuởng và nhận thức thay đổi không ngừng là sự học hỏi nhận biết bằng các giác quan và việc tiếp nhận qua giao tiếp giữa người với người, kiến thức lưu truyền tại kinh sách. Tử Vi là tiên đoán quá trình thay đổi nhận thức, biến đổi tư tưởng, chính quá trình tác động của việc tiếp thu các tư tưởng trong thời gian trưởng thành khiến sự sai biệt giữa các lá số rõ rệt hơn. Tử vi có sự tiên đoán dựa vào bản tính tiên thiên, việc môi trường xã hội ảnh hưởng khó có thể thay đổi hoàn toàn các bản tính này. Như việc khi nam và nữ sẽ luôn thực hiện những hành động thuộc về giới tính thì tử vi dựa đoán trên các bản tính như vậy. Các Chính Tinh trong Tử Vi khi nhập Mệnh khiến Mệnh có những tính cách cố hữu sâu trong suy nghĩ. Như việc có Tử Vi ưa lãnh đạo, có Cự Môn luôn phản đối. Tuy nhiên những cái gọi là bản tính vẫn thay đổi tuỳ theo sức tác động của môi trường xã hội. Chính vì vậy gây nên sự khác biệt của các lá số giống nhau. Do các tính cách chìm có thể nói tương đối là vô thức dẫn chúng ta hành động như kết quả đến tận Đại Hạn và Tiểu Hạn nhưng chính cái ý thức tức sự thu nhận khác làm biến đổi dần các hành vi tạm gọi là vô thức theo Tử Vi. Chính các quan điểm của xã hội biến đổi khiến Tử Vi phải biến đổi theo vì cái vô thức ấy cũng được hình thành tại khi tuổi nhỏ tới lúc chết. Vì vậy chính xã hội quyết định đến số mệnh của con ngừơi là phần lớn.Nói như vậy rất đơn giản nhưng rất ít người hiểu và coi trọng khi xem tử vi, một số quá tin tưởng vào các chính tinh và một tờ giấy ghi cả cuộc đời người khác đến khi thực nghiệm sai vẫn cố gắng máy móc lý giải. Cũng quyền lực của người đứng đầu, biểu tượng của cả quốc gia như Vua Chúa thời phong kiến có tính thống trị khác vị trí Tổng Bí Thư trong thời đại dân chủ mới. Khi ta học khoa học bây giờ khác học đạo đức nhân cách nhà nho thời quá khứ dẫn đến trưởng thành nhận thức khác nhau hoàn toàn giữa các thời đại. Vì Tử Vi được viết ở thời xa xưa khi còn phong kiến lạc hậu nên các tính chất của sao trong các câu phú được áp dụng vào thời bấy giờ đã không còn phù hợp ở rất nhiều mặt ở hiện tại, tuy vậy còn rất nhiều cách đúng người viết đã giải thích ở nhiều bài viết khác. Như việc bình đẳng nam nữ thời phong kiến cũng là một điều khác lớn với hiện nay, xuất hiện mạng ảo mới khiến con người giao tiếp không cần gặp mặt nhau như việc khách đến nhà chơi vẫn có thể nói chuyện với nhau, thế là Thiên Hư đắc dụng rất đơn giản, tuy nhiên phải theo nghiệm lí thật kỹ luỡng mới rút được các tính chất mới. Cự Môn được xếp vào dạng ám tinh có tính hung vì khả năng phản đối và đi đến phản bội của ngôi sao này nguy hại cho chế độ xã hội trung thần thời xưa, vua lo bị đoạt vị. Vậy điều không thay đổi hiện nay là địa vị xã hội, lòng tham, từ với vật chất,  đến tinh thần, hưởng thụ nghệ thuật. Các hoá khí của Tứ Hoá là Khoa Quyền Lộc Kỵ là điều cơ bản. Bằng cấp danh dự, sự tốt đẹp của Khoa, quyền lực và uy tín của Quyền, tới tiền bạc, phát triển của Lộc và sự cản trở, nghi ngờ, ghen ghét của Kỵ là không thay đổi vì là điều cơ bản hoá khí của chính Chính Tinh.

0 comments: