Thursday, December 15, 2016

Sao Liêm trinh và tính chất cơ bản



Liêm Trinh và tính chất cơ bản



Liêm Trinh là một trong các sao thuộc nhóm Tử Vũ Liêm, khi giao hội với nhóm Phủ Tướng trở thành bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm đầy đủ. Liêm Trinh thuộc hành hỏa, thiên về Âm Hỏa nên các sách thường gọi là Tù Tinh. Sao Liêm Trinh là sao Bắc Đẩu thứ 5. Mệnh tạo có Liêm Trinh hợp cách có tính cách thường ưa thích sự minh bạch, đa phần nóng nảy, trong lòng chứa nhiều khí hỏa. Liêm Trinh có đặc tính cơ bản là Liêm Khiết, Đạo Đức. Liêm Trinh là một trong những hung tinh của Tử Vi, khi đắc ý thường có tên là Hùng Tú, ám chỉ sao mạnh. Đặc tính của Liêm Trinh thích hợp với công việc chính trị, đây là ngôi sao khiến nhóm Tử Vũ Liêm trở thành nhóm sao chứa tính Quyền Lực. Do Liêm Trinh tam hợp với Vũ Khúc nên tính chất của Liêm Vũ gắn kết với nhau. Nhờ có Liêm Trinh mà bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm được chúng tôn, tức quần chúng theo vì tính minh bạch và đạo đức của cách cục này. Liêm có tính Hỏa nên rất dễ biến hóa trở thành cách cục xấu, trong trường hợp giao hội với nhóm Sát Phá Tham thường biểu hiện tính chất cực đoan khi thủ mệnh do nhóm Sát Phá Tham có tính tham vọng lớn, có thể làm những việc mờ ám, thủ đoạn để nhằm trục lợi, ứng biến rất linh hoat, như Thất Sát thường lấy của người làm của mình. Trong bộ Tử Vũ Liêm, sao Liêm Trinh chủ quan sát, mang ý nghĩa lâu dài, Vũ Khúc có ý nghĩa ngắn ngủi. Liêm Trinh có tính chất đối nghịch với Tham Lang. Sự trong trắng gắn liền với thiếu nữ đôi mươi, sao Liêm Trinh tượng là cô gái tuổi trăng tròn, mang tính đào hoa khi gia hội với các đào hoa tinh càng nổi bật tính chất này. Tam hợp có Vũ Khúc chù sự giải trí, vì vậy trong nhiều trường hợp Mệnh Liêm Trinh bất hợp cách cho nữ là cách không lành mạnh trong việc tình cảm. Với nam nhân, sao Liêm thủ mệnh là một trong những cách tài năng và có tham vọng, hoạch định rõ ràng, thường thành công bởi sự uy tín và tính minh bạch của Liêm Trinh. Nhị hợp của Liêm Trinh luôn là sao Thiên Lương chủ may mắn, thuộc cách Âm Lương rất coi trọng khi luận đoán sao Liêm. Thiên Lương là ngôi sao mang Lương Tâm của con người, thiện tính, chủ may mắn và tuổi thọ nếu không bị sát tinh xâm phạm nặng nề. Mệnh có Liêm phát triển sự nghiệp trên các con đường tương đối dễ dàng, nhóm Tử Vũ Liêm mang tính bạo lực, tài năng, thuộc nhóm sao sức lãnh đạo lớn, hợp cách có tính kế thừa, phát triển mạnh. Chính bản thân sao Liêm Trinh khi tốt đẹp mang tính may mắn như Thiên Lương, tính may mắn của Liêm thường tới nhanh chóng, cơ hội.



Liêm sỉ là từ thường nhắc tới khi gặp Liêm Trinh. Do Liêm Trinh mang thuộc tính nóng nảy nên gặp các Hình tinh thường mang họa, Liêm Trinh ngộ Bạch Hổ đồng độ là cách hình ngục. Xem tử vi kỵ nhất là việc phán đoán một cách chắc chắn, áp dụng mặc định không hiểu rõ gốc của Tử Vi chỉ là khí. Như việc khí tụ tán trong việc luận mộ phát hay không, khí tụ tán của thầy địa lý. Khi sinh ra, một đứa trẻ bẩm sinh hấp thụ khí, gọi là Tiên Thiên. Khi lớn lên do tác động của môi trường khiến khí thay đổi, Tử Vi chỉ đưa ra được sự vận chuyển của dòng khí theo dự đoán, không thể nhận biết phẩm chất. Vì vậy, mức độ thành bại không dựa vào chỉ lá số tử vi như người viết đã đưa ra nhiều. Như việc mệnh Không Kiếp Kỵ Hình không luận vội la yểu. Khi khí của Mệnh tiên thiên ở mức cực vượng có thể chế hóa hoàn toàn sát kỵ tinh. Tương tự như việc tiến hóa, phát triển để sử dụng các yếu tố bất lợi vê môi trường thành vũ khí. Vì vậy, cách cục Liêm Hổ cần xác định có được chế hóa ngoài đời thực, các cách cục khác cũng vậy, vì vậy có người gặp Không Kiếp đã nguy hiểm tính mạng nhưng có người lại được quyền trừng phạt kẻ khác mặc dù cách cục giống nhau. Câu chuyện tương tự như một hoàng đế và người nuôi ong của Tử Vi Đẩu Số. Xét rõ ngay khí tại thời khắc cho biết sự thành công hay thất bại và mức độ của thành bại ấy ở ngoài xã hội.

0 comments: