Monday, December 12, 2016

Phá Quân tọa 12 cung

Sao Phá Quân tại vị trí 12 cung


Phá Quân là ngôi sao thuộc nhóm Sát Phá Tham, là một trong các sao có khả năng đi đầu một nhóm người hoặc tổ chức. Phá Quân nổi bật bởi tính cách nắm bắt và tính động do nhị hợp với Thiên Cơ, bản thân cũng không thích tĩnh, đây là điểm quan trọng trong việc luận đoán. Lưu ý rằng việc Chính Tinh thủ mệnh luận đoán khác so với việc tam hợp tại Mệnh, xét với cả hạn cũng như trên. Việc nhầm lẫn giữa ý nghĩa của Chính Tinh tam hợp và Chính Tinh tọa thủ có thể dẫn tới luận đoán sai lầm. Như cách Phá Quân thuộc bộ Sát Phá Tham, luận Phá Quân riêng cho ý nghĩa khác và tổng quan toàn bộ Sát Phá Than cho ý nghĩa khác. Phá Quân thủ Mệnh đặc tính cơ bản là Thay Đổi, Phá. Tính chất này khiến bộ Sát Phá Tham trở nên hoàn chỉnh vì ứng phó kịp thời với sự bất ngờ của hung tinh và sát tinh. Phá ở đây chỉ sự khám phá khi tốt và là phá hoại, phá cách khi xấu. Mệnh có Phá Quân có tính động lớn, Phá Quân là sao chủ bám sát, nắm bắt do xoay quanh liên tục một vấn đề, tức do sự khám phá mà khiến vấn đề trở nên rõ ràng. Tuy vậy, Phá Quân luôn có tính hay bỏ dở công việc giữa chừng, vì vậy để Phá Quân tốt là điều khó khăn, cần hung tinh kích phát sự việc không ngờ, nhanh chóng trước khi chán nản bỏ cuộc. Khi có Khốc Hư cư Tí Ngọ với Phá Quân là cách thay cũ đổi mới để tiến bộ, là cách khám phá ra sai lầm và sửa chữa nên được luận là cách hay. Tuy nhiên cần có Phượng Các tức có Thiên Khốc thủ Mệnh hoặc tam hợp, nếu không hạn đến Phượng Các tốt đẹp.
 Một số cách chính nghĩa của Phá Quân như việc Đại Phá quân Thanh của Quang Trung. Phá Quân do có đặc tính nắm bắt và bỏ dở nên phù hợp với cả ngành công an, cảnh sát hoặc đơn vị tổ chức liên quan bắt giữ tội phạm. Một số Phá Quân thành công khác theo con đường học vấn rất nổi danh vì phát minh, tìm kiếm và phát hiện ra những công trình mới phục vụ cho nhân loại. Một số Phá Quân theo con đường chính trị thay đổi xã hội, có khả năng nắm bắt tâm tư tình cảm người khác mà lên vị trí cao. Việc Phá Quân thay đổi các công việc qua các thời đại rất nhiều. Các nghề mới sinh ra các sao phù hợp. Như việc Điện Tử, Điện Lạnh hợp với Linh Tinh. Các công việc liên quan tới xe cộ liên quan tới Thiên Mã. Việc khám phá ra sự thay đổi tính chất và định nghĩa xấu tốt khi vào ngành nghề khác nhau của các Chính Tinh là Phá Quân. Ngày nay, Phá Quân là ngôi sao cần thiết để phát triển xã hội đi cùng vố các sao có tính động khác. Sự phát triển luôn cần vận động và việc tổ hợp nhóm sao Tĩnh cũng vẫn cần thiết để duy trì xã hội ổn định, các vị trí lãnh đạo ngoài cần khả năng nhận thức tư duy cao, vẫn cần thiết yếu tố lãnh đạo từ chính nhóm sao Tĩnh. Phá Quân là ngôi sao kỵ với Lộc Tồn vì tính chất thu giữ, ổn định của bàng tinh này, hình thành cách Lộc phùng xung Phá, đây là cách kỵ nhất của Phá Quân, tuỳ thêm hung sát tinh hay Không Vong để luận nức độ xấu. Phá Quân hỉ được Khoa Quyền là cách tốt đẹp, nếu ở vị trí đắc ý bất kiến Lộc Tồn và Không Kiếp, Kỵ Hình là thượng cách. Bộ Sát Phá Tham đơn thủ khó được tam hóa do Thất Sát không Hóa. Phá Quân được trợ lực bởi Tả Hữu có thể chế hóa bộ Không Kiếp vị trí hãm, nếu có thêm Binh Tướng giành được phần thắng, có thể thành công lớn. Phá Quân hỉ được hóa thành Quyền, chủ sự thay đổi phá cũ dùng mới, nắm bắt biến thành quyền lực. Trong trường hợp quốc gia và thế giới hiện nay, chiến tranh càng xu hướng trở thành chiến tranh kinh tế. Trong quốc gia hòa bình thì việc xảy ra xung đột về kinh tế và tranh giành kinh doanh, các thủ đoạn khiến bộ Sát Phá Tham thay đổi chỉ tính chất võ nghiệp khi hợp cách gia nhập vào các cách làm kinh tế táo bạo, và Phá Quân hợp cách là người có thể giành ưu thế vì tính thay đổi hợp thời đại. Phá Quân khi xấu là thay cũ đổi mới theo chiều hướng xấu, tức sự phá hoại, là thay đổi gây thất bại, là không nắm bắt được.

0 comments: