Monday, December 5, 2016

Hỏa Linh là sát tinh hay cát tinh ( Phần 1 )
Tính chất bộ sao Hỏa Tinh và Linh TinhHỏa tinh và Linh Tinh là hai phụ tinh an theo tháng sinh. Hai sao này qua các cuốn Tử Vi cơ bản đa phần ý nghĩa trái ngược nhau, thường ghi bộ Hỏa Linh là hai trong lục sát tinh gồm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp, tuy nhiên cần nắm rõ là do các sao này thường biểu hiện đặc tính xấu khi giao hội với nhóm sao khác, đặc biệt là tăng tính hung cho các cách cục xấu, chuyển cách tốt về xấu nếu thấy sát tinh kỵ gặp. Tuy nhiên, đa phần các lá số thành công lớn trong thực tế thường được hung tinh đắc cách trải đều trên lá số, cặp Hỏa Linh là cặp sao khi nhập miếu và hợp thường có tính hoạch phát lớn.
" Tứ sát phùng cát tắc phát, phùng hung tắc kỵ".
" Hỏa Linh nhập miếu danh trấn chư bang".
Sao Linh Tinh luận thường khó khăn hơn Hỏa Tinh, thể hiện thêm các đặc tính biến đổi mạnh khi tổ hợp với các sao khác. Linh Tinh có tính chất cơ bản là lạnh, đây là tính chất suy ra gần như tất cả các tính chất còn lại. Từ yếu tố này, chia đặc tính hai phần gồm vật chất hay mặt tính cách.  Về phần tính cách khi nhập Mệnh, có Linh Tinh hợp cách thường có đầu óc thâm trầm, khả năng lĩnh hội nhanh, kín kẽ, suy tính nhiều, đặc biệt Linh Tinh có tính chất quyết đoán, trong một số trường hợp là độc đoán, đây là một trong yếu tố khiến sao này có khả năng thành công lớn. Khác với Hỏa Tinh, sự biểu hiện của Hỏa là bộc phát khi gặp các sự việc, Linh Tinh giải quyết theo hướng lạnh, phân tích và đưa ra hành động. Như một mâu thuẫn xích mích, Hỏa Tinh có thể gây ra trận chiến công khai khi lửa giận bộc phát, Linh Tinh thường là cách xử lí âm thầm hơn. Linh Tinh là ngôi sao chủ nhanh nhẹn, chớp nhoáng, linh hoạt trong suy nghĩ và hành động. Linh Tinh khi tốt là ở vị trí sáng, hoăc giao với các sao hợp, về việc tổ hợp, do Linh có tính chất trên nên cần thiết biến thành Quyền, thích hợp với các sao chủ Quyền Lực, khắc phục được rất nhiều điểm xấu của ngôi sao này như sự lạnh nhạt, cao hơn là vô cảm không nhận thức được hành động tốt xấu trở thành uy quyền.
Linh Tinh đóng tại các vị trí từ Dần tới Ngọ là sáng, gặp sao Tham Lang thuộc nhóm Sát Phá Tham chủ lòng tham quyền lực, gặp Hóa Quyền thành bộ Linh Quyền ban mệnh lệnh, gặp Binh Tướng luận tốt, đặc biệt có thể giải Kỵ trở thành cấm đoán với cách Kỵ Linh gia thêm cát tinh là cách rất tốt như Kỵ Linh Khoa. Thanh Kỵ Linh. Sao Linh Tinh mang ý nghĩa mệnh lệnh. Trường hợp là người ra lệnh hoặc bị chỉ lệnh tùy theo Quyền Tinh quyết định. Sao Linh Tinh còn là ngôi sao của sự linh cảm, có tính cảm ứng hay là linh tính. Điều này đặc biệt đúng với Linh Tinh thủ mệnh, gia thêm Thiên Lương là cách may mắn do linh tính mách bảo. Đây cũng là tính chất quan trọng của sao này để luận đoán các trường hợp. Linh Tinh là sao có đặc tính Kim. Ngũ hành của các Chính Tinh và Phụ Tinh trong tử vi đưa ra các tính chất cơ bản của các sao theo đặc tính của ngũ hành. Tuy nhiên không luận việc giao hội xung khắc của ngũ hành hoàn toàn sai lệch, đã có một số trường hợp mắc phải và bị vướng vào các lý thuyết tự xây dựng. Như cách Linh Xương Đà Vũ là cách cục gặp sao Linh Tinh. Đà La và Văn Xương chủ nghe theo xúi giục, trong trường hợp này Kim sát. Sao Linh Tinh tác họa khi giao hội với nhóm Xương Đà Vũ xấu càng trở nên xấu. Cách này luận do Kim quá nặng là đúng nhưng trường hợp này do chỉ có các sao chủ tính Kim, nếu sinh khắc với ngũ hành khác ắt luận sai. Đặc biệt cần lưu ý do các sao Linh, Xương, Đà có tính chất làm theo, đi theo. Linh Tinh khi gặp Thiên Hình cũng gây ra cách xấu, thuộc cách gặp tai họa, cần gặp thêm Quyền hoặc Binh Tướng.0 comments: