Wednesday, April 19, 2017

Cung Dần Thân với Sát Phá ThamCung Dần Thân với Sát Phá Tham


Thất Sát cư Dần Thân là vị trí hay nhất của sao này hơn cả cách Thất Sát cư Tí Ngọ. Tổ hợp Sát Phá Tham có tính cát hóa mạnh khi cư tại đây. Do bố cục khi Thất Sát cư Dần Thân thì Phá Quân cư tại cung Tí Ngọ và Tham Lang cư Thìn Tuất. Vị trí của cả ba chính tinh trong bố cục Sát Phá Tham đều ở nơi tốt nhất của cách cục. Đặc biệt khi Phá Quân cư Tí Ngọ nhấn mạnh ở ý nghĩa quân tử, trong khi Tử Phủ đồng cung mang ý nghĩa phòng thủ, lý tưởng của Tử Vi tại đây vẫn được đánh giá là hay tuy nhiên Phá Quân rất giỏi tìm kiếm sai sót và đang ở cách cục tấn công nên tình hình hai bên đều mạnh, không phân biệt được bên ta hay bên ngoài là người quyết định mặc dù Tử Vũ Liêm có được Phủ Tướng hoàn chỉnh cách cục vẫn không hơn nhiều trước Sát Phá Tham. Vị trí của Tham Lang trong cách cục này cũng được đánh giá là hay khi Sát Phá là hai hung tinh chứa tính Sát lớn không nên nhập La Võng trong khi Tham Lang chủ mang tính kế hoạch, tạo ra mưu sách cần thiết có La Võng như cách Liêm Phủ Thìn Tuất. Bố cục ở đây là cách Tử Phủ xung chiếu Thất Sát, Liêm Tướng xung chiếu Phá Quân và Vũ Khúc xung chiếu Tham Lang. Với cách cục của hai bên tức bản thân ta và bên ngoài xã hội nếu một bên trở nên phá cách do bàng tinh hội họp khiến cách cục trở nên phân định. Nếu mệnh xét riêng là sao Thất Sát bên trong tốt đẹp hơn Tử Phủ bên ngoài hoặc chung bố cục là cách Sát Phá Tham tốt hơn Tử Phủ Vũ Tướng Liêm thì mọi sự bản thân làm đều có khả năng thắng người khác. Có nhiều cách xung chiếu tùy theo ý nghĩa của Chính Tinh và trong cách cục này khi Sát Phá Tham một bên và Tử Phủ Vũ Tướng Liêm một bên thì tính xung đột bên ngoài là tính chất của cách này.


Trường hợp Thất Sát hay nhất khi tranh đấu được những điều đúng, lẽ phải trong khi Tử Vi phải dấu đi và che đậy. Phá Quân cư Tí Ngọ là những thay đổi, việc phá bỏ những thứ sai lầm để xây dựng thứ tốt đẹp hơn. Tham Lang khi đó là mong muốn được xây dựng, như việc tham muốn được quyền lợi cho người khác khi gặp cảnh bất công do bên ngoài gây ra khiến Phá Quân phải thay đổi lại, phá bỏ bất công bên ngoài khiến Thất Sát tranh đấu. Trong cuộc sống thực tế mệnh có cách Sát Phá Tham thường gặp những sự việc như vậy. Phá Quân cư Dần Thân khi đó Thất Sát cư Thìn Tuất nhập La Võng và Tham Lang cư Tí Ngọ. Cách cục này thuộc Tử Vi độc tọa tại cung Tí Ngọ tính chính nghĩa rất lớn, do đơn thủ nên tính chất được phát huy không phối hợp với Chính Tinh khác. Cung độ Liêm Phủ cư Thìn Tuất nhập La Võng là cách lấy đạo đức để bao che cho Thiên Phủ, đây cũng là cách biết đối nhân xử thế và khả năng phủ dụ rất tốt. Liêm Phủ cũng mang ý nghĩa tương trợ và khi có La Võng tính chất hay thêm. Bộ Vũ Tướng là hai sao chủ võ cách cũng là cách hay. Trường hợp này cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm rất mạnh về tính chất khiến Sát Phá Tham trở nên tôi tăm. Với trường hợp Tham Lang độc tọa tại Dần Thân khi đó Thất Sát tại Tí Ngọ và Phá Quân tại Thìn Tuất. Ở đối cung là cách Tử Tướng cư Thìn Tuất, Vũ Phủ cư Tí Ngọ và Liêm Trinh đơn thủ tại Dần Thân. Cách này Sát Phá Tham và Tử Phủ Vũ Tướng Liêm đều không mạnh và Sát Phá Tham yếu thế hơn một phần. Ở vị trí Tham Lang tại đây bình thường không quá tốt cũng không xấu.

0 comments: