Sunday, April 2, 2017

Tử Phâ Sửu Mùi cáchTử Phá cư tại Sửu Mùi luận


Tử Vi và Phá Quân cùng tọa thủ tại cung Sửu Mùi dẫn tới nhóm Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham theo cách Tử Phá cư Sửu Mùi, tam hợp có Vũ Sát cư Mão Dậu và Liêm Tham cư Tị Hợi. Ở đây Tử Vi đối lập với Phá Quân, Vũ Khúc đối lập Thất Sát và Liêm Trinh đối lập với Tham Lang. Tử Vũ Liêm là nhóm sao thực hiện lý tưởng xây dựng của Tử Vi, mang tính truyền thống, chính nghĩa. Trong khi đó Sát Phá Tham thực hiện tính thay đổi, phá bỏ của Phá Quân đi ngược lại. Trong trường hợp chỉ xét tới bố cục của chính tinh. Nếu Liêm Trinh là sao của chính trực, đạo đức, liêm chính thì Tham Lang nổi bật ở ham muốn, tham vọng có tính chất tư lợi đặt lợi ích lên đầu và có tính tham sống sợ chết nổi bật để trung hòa tính Sát của Sát Phá. Với sao Thất Sát là ngôi sao chủ sự định đoạt, tranh đoạt, dễ mất mát có tính Quyền Sát thô bạo, lấy bản thân làm gốc để hành sự do kế hoạch của Tham Lang khó có được ủng hộ, trong khi Vũ Khúc chủ tài năng, khả năng biến hóa, là sao của đám đông, giỏi sử dụng sức mạnh tập thể vì lý tưởng chung của Tử Vi. Hai sao này đều có tính cô độc nhưng Thất Sát thiên về Hình khắc và Vũ Khúc thiên về Độc đoán. Nhiều người khi luận cách cục Tử Phá thường lấy ngũ hành của bản mệnh năm sinh xét tương hợp với Tử Vi hay Phá Quân tại bản cung rồi lấy nhóm Tử Vũ Liêm hay Sát Phá Tham làm chủ để luận giải. Có người khác luận tinh hệ Tử Phá có hai tính cách ở trong bản thân, lấy sự phối hợp của Tử Phá để luận đoán.


Khi luận Tử Vi ban đầu lấy bản cung mệnh không cần xem xét phù hợp hay không với ngũ hành năm sinh mà cần thiết xét ý nghĩa tính chất tại bản cung chính là bản tính của mệnh tạo. Ngũ hành nạp âm mệnh là bản chất nhưng tính chất của Chính Tinh tại bản cung mệnh quan trọng và sức mạnh tác động lớn hơn rất nhiều. Vì vậy, tạm thời bỏ qua nếu ngũ hành nạp âm Mệnh không phù hợp với ngũ hành hai sao Tử Vi và Phá Quân mà xét sau trong bố cục tổ hợp Sát Phá Tham giao hội Tử Vũ Liêm. Tử Vi đồng cung với Phá Quân mang ý nghĩa mâu thuẫn hoàn toàn trong một cách cục. Ở đây mệnh tạo chịu ảnh hưởng bởi tính chất kết hợp của hai chính tinh. Ở đây cũng như việc xét hai nhóm Cự Nhật và Cơ Nguyệt Đồng Lương hoàn chỉnh. Cự Môn giao hội với Cơ Đồng khác với Âm Lương giao hội với Cơ Đồng tạo nên sự xung đột trong cách Cự Cơ Đồng trong khi Cơ Đồng chủ hưởng thụ, từ thiện, an ổn thì Cự Môn tính chất phản kháng, bất mãn hình thành cách Cự Cơ và Cự Đồng có cách Cự Cơ khá hay. Trong trường hợp trên sự mâu thuẫn tác họa không lớn như Sát Phá Tham giao hội với Tử Vũ Liêm vì hai nhóm sao này chứa cả tính sát, khi mâu thuẫn dễ tạo ra cách cục xấu khi sát kỵ tinh giao hội. Tử Vi đi với Thất Sát, Phá Quân và Tham Lang trong trường hợp Tử Tham tính chất sát yểu nhất. Cách cục Tử Phá xung đột như Cự Đồng, sao Thiên Đồng chủ đồng lòng trong khi Cự Môn chủ chia rẽ, mang tính thị phi. Thiên Đồng chủ phúc hưởng thụ trong khi Cự Môn bất mãn, vì thế gây ra hiện tượng cách Cự Đồng bị luận là hãm địa, tính chất không hay. Cách Tử Phá có tính chất đặc biệt là hai sao đứng đầu mỗi nhóm. Phá Quân thì phá trong khi Tử Vi xây là một lý do khó tương hợp. Phá Quân mang ý tưởng khám phá, lục lọi trong khi Tử Vi chứa tính bảo mật, thầm lặng. Tùy theo bàng tinh nhưng ý nghĩa ban đầu của cách này không mấy hay, có ý nghĩa xấu.

0 comments: