Thursday, April 13, 2017

Thiên Phủ đôc tọa cư Mão Dậu (phần 2)Thiên Phủ độc tọa cư Mão Dậu (phần 2)


Thiên Phủ cư Mão Dậu gặp Tả Phụ đồng cung tối hỉ hình thành bộ Tả Phủ và Tướng Bật do Tả Hữu tam hợp tại đây nên đồng cung với Phủ Tướng.  Khác ý nghĩa so với việc sao Thiên Phủ tam hợp có sao này. Tả Phủ có tính chất hô hào kêu gọi sự đồng lòng trợ giúp lớn, thuộc cách tiền hô hậu ủng sử dụng và tác động bởi lời nói. Thiên Phủ có Tả Phụ còn có ý nghĩa là cách bao trùm của tiếng nói phủ rộng, lan tới khắp nơi, đặc biệt khi hình thành cách Thiên Phủ ngộ Thanh Long tính chất này càng rõ ràng. Thiên Phủ cư Mão Dậu trường hợp gặp Lộc Tướng Ấn là bộ sao hợp cách với Thiên Phủ và bộ Phủ Tướng tăng tính ổn định, quan trọng của cách cục và sự tích lũy của Thiên Phủ và hóa Tướng thành Ấn với lý do phục vụ lợi ích cho quốc gia nên Phủ Tướng mang ý nghĩa hay. Với Thiên Phủ cư Mão có một số trường hợp gặp như tuổi Ất có Lộc Tồn cư Mão, tuổi Nhâm có Lộc Tồn cư Hợi khi đó bản cung Mệnh có Bệnh Phù cách này không hay mang ý nghĩa xấu với bản thân. Với Thiên Phủ cư Dậu hình thành cách Thiên Phủ Lộc Tồn tại tuổi Tân. Với tuổi Bính có Lộc Triệt và Thiên Phủ gặp Bệnh Phù là cách cục xấu. Với tuổi Mậu bình thường. Tại vị trí này gặp Lộc Tướng Ấn với tuổi Ất, Tân hay nhất và không thể có được bộ Khôi Việt tại đây. Thiên Phủ cư Mão Dậu gặp Thanh Phi Phục chỉ hay trong trường hợp đồng cung với sao Thanh Long ở tuổi Bính mệnh an tại Mão và tuổi Nhâm mệnh an tại Dậu có được cách cục này. Phủ Thanh khiến Thiên Phủ khi thủ mệnh gặp Không Kiếp giảm tai họa của cách cục này khi Không Kiếp tam hợp chiếu đủ bộ.


Nếu ở vị trí có Thiên Không và Địa Kiếp đơn thủ như tại cung Thìn Tuất Tí Ngọ cách Phủ Thanh hoàn toàn biến đổi Thiên Không hoặc Địa Kiếp, đặc biệt là sao Thiên Không trở thành cách hay. Cung độ Mão Dậu do Không Kiếp một ở vị trí bản cung, một ở vị trí cung Sửu Mùi cư Quan Lộc mang ý nghĩa tai họa không ngờ mà gặp. Trường hộ thứ hai là cách Không Kiếp cư Tị Hợi tam hợp chiếu với Mệnh do tác động của hoàn cảnh tới bản thân. Ở cách Thiên Phủ cư Mão Dậu ngộ Không Kiếp cư Tị Hợi là cách hoạch phát công danh sự nghiệp vì Thiên Tướng đồng cung với Không Kiếp có tính bạo phát. Thiên Phủ gặp Kình Hao là cách xấu vì Kình có tính tranh đoạt, kỵ ở trường hợp tại bản cung ở tuổi Giáp, Canh có Kình Dương nặng tính Sát do gặp Lưu Hà. Trong trường hợp tại cung vị Thiên Tướng hay cung Sửu Mùi tuổi Đinh Kỷ Quý thích hợp với Kinh thương tranh giành, tính chất của Thiên Phủ mất tính ổn định vì tranh đoạt nhưng dễ thành tựu do Song Hao cư tại Mão Dậu ý nghĩa thay đổi tốt đi với Kình cư Tứ Mộ. Thiên Phủ ngộ Đà Hao cũng thuộc cách bộc phát tuy nhiên Đà La tính chất thu giữ tích lũy mới kích phát trái với Kình Dương, do vậy Đà La có tính Ám. Cách Phủ Đà là cách hay tuy mất ổn định của Thiên Phủ, Đà La chủ mở rộng, Thiên Phủ bao trùm vì vậy kỵ thêm các sao tăng tính ám. Thiên Phủ tại đây ngộ Đà Kỵ không nên gặp Thái Tuế hình thành cách cục che dấu và phô bày mâu thuẫn mà bị phê là cách cuồng ngôn, nói nhiều nhưng người khác không hiểu được mục đích vì Đà Phủ tính che dấu rất tốt.

0 comments: