Tuesday, April 18, 2017

Thiên Đồng hóa thành Quyền tuổi ĐinhThiên Đồng hóa thành Quyền tuổi Đinh


Sao Thiên Đồng thuộc nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương trong trường hợp bố cục hoàn chỉnh. Còn một trường hộ nằm trong cách cục Đồng Cự Cơ. Sao Thiên Đồng hóa thành Quyền tại tuổi Đinh. Với tuổi này ta luôn có đủ bộ Tam Hóa trong trường hợp Thiên Đồng đi với Cơ Nguyệt Lương và có bộ Nhị Hóa gồm Khoa Quyền và có thêm Hóa Kỵ cản trở khi đi cùng Cự Cơ. Với cách cục Thiên Đồng hóa thành Quyền khá may mắn vì luôn được nhiều Hóa khí tụ tập tăng độ số cho cách cục. Thiên Đồng tại đây tính chất biến đổi khi hóa thành Quyền rất lớn và ta có thể gặp cách Thiên Đồng chê hóa sát tinh trong trường hợp kiến Tứ Sát. Cách Cự Cơ Đồng mang tính tốt đẹp hơn vì cách này chỉ sự đứng đầu và có thêm Hóa Kỵ nếu thêm hung sát tinh dễ biến sao Thiên Đồng hiền lành, trợ giúp cộng đồng trở thành cách cục tính tình thâm sâu, tạo được mưu kế, toan tính trong lòng khi thực hiện các mục đích của bản thân. Thiên Đồng luôn có Tham Lang trợ giúp, trong trường hợp này Thiên Đồng tốt hơn Tham Lang và người tham gia trợ giúp do uy tín của Thiên Đồng tạo nên. Ở tuổi Đinh cách cục Thiên Đồng cư Hợi ngộ Thiên Việt có Kình Hao tam hợp mang ý nghĩa khá hay. Kình Việt là cách phát sinh và Thiên Đồng hóa Quyền khiến sự tranh giành, tính Sát của Kình Dương hóa thành quyền cách. Thuộc cách tạo ra phúc lợi cho kẻ khác và được nhận sự kính nể. Thiên Đồng tại đây tuy ở vị trí hãm địa nhưng thuộc cách cục tốt đẹp. Đặc biệt ở đây không chỉ là cách Kình Việt mà hình thành thêm cách Kình Kỵ Hao có Quyền khiến tính chất trở thành quyền ngầm. Tuy theo có các sao như Thiên Hình, Linh Hỏa, mà luận về tính chất biến đổi theo chiều hướng cực đoan của cách cục. Trường hợp Đồng Linh tại đây khá hay vì hình thành cách Linh Kỵ tại bản cung có Kình Quyền là quyền lực mang tính sinh sát hoặc tạo áp lực lên kẻ khác. Ở cung độ Tham Lang ở cung nhị hợp có cách cục Tham Hỏa chủ phú cách đặc biệt hay khi tới hạn này chủ giàu có nhanh do giỏi việc tranh đoạt và sử dụng nhiều sức lực. Ở vị trí cung Dậu có cách Đồng Khôi ngộ Đà Hao hình thành bộ Đồng Quyền Khôi Đà là cách cục không mấy tốt do  tính chất của Thiên Khôi khác Thiên Việt như ở trên, Đà La cũng mang tính thủ, chậm trễ khác với Kình chủ tiến. Thiên Đồng tại cung Ngọ gặp Lộc Tồn không hợp cách vì vị trí của Cự Môn tại cung tam hợp kỵ với Lộc Tồn và cách này thuộc các đồng Âm Tí Ngọ.

0 comments: