Saturday, April 8, 2017

Đồng Lương Dần Thân hội (phần 2)Đồng Lương tọa thủ Dần Thân (phần 2)


Thiên Đồng và Thiên Lương khi đầy đủ bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương với Thiên Cơ cư Tí Ngọ và Thái Âm tại Thìn Tuất tam hợp. Thiên Cơ là cơ hội, hoàn cảnh và Thái Âm là sự âm thầm. Bản cung mệnh có bộ Đồng Lương tức là sự may mắn, che chở và phúc hậu. Chữ Phúc và Ấm luôn tác động lẫn nhau. Một người có Phúc thường được may mắn và ngược lại. Phúc có tính chất lâu dài, như việc có được cuộc sống an ổn, bình yên lâu dài là có Phúc. Chữ Phúc còn có mặt khi ta gặp nạn không chết gọi là Phúc dày, chữ Phúc là Thiên Đồng có nghĩa đầy đủ, trọn vẹn và nổi bật ở từ hạnh phúc. Thiên Lương là chữ Ấm, quan trọng nhất ở tính chất Thọ của sao này. Bộ Đồng Lương tọa thủ ngay bản cung mệnh đã hàm chứa ý nghĩa hay và trong bối cảnh trên lá số Tử Vi việc Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham giao hội hình thành nên các cách mâu thuẫn ở bên ngoài nhược cung Tật Điền Bào và Phụ Tử Nô, tức lệch pha với Cơ Nguyệt Đồng Lương và Cự Nhật cho thấy bản thân ta may mắn với người khác, đặc biệt may mắn nhất khi bên ngoài hình thành cách Tử Phá mâu thuẫn giữa lý tưởng và phản kháng, phá bỏ thay đổi giữa hai nhóm sao bạo lực lên đến đỉnh điểm hình thành các cặp đối nghịch đồng cung tăng tính xung đôt như Liêm Tham, Vũ Sát, Tử Phá. Ở nhóm sao này có Cự Nhật ở bên ngoài tham gia cùng Phá Quân và Cơ Nguyệt Đồng Lương bảo toàn được phúc thọ, may mắn yên bình. Đồng Lương luôn nhị hợp với bộ Liêm Tham bị ảnh hưởng tác động của cách này. Bên trong ta từ thiện, nhân hậu vì soi xét thấy sự ham muốn về vật dục và tính đạo đức, liêm khiết xung đột với nhau gây nên họa rối loạn trong khi tính chất của Đồng Lương ưa sự an ổn, yên bình vì vậy hình thành tại bản cung cách không tranh giành khiến tính Sát giảm thiểu.


Đồng Lương là sự đồng lòng, cùng chung làm việc tốt cho người khác như Thiên Lương chủ từ tâm vì vậy không gặp cảnh xung đột. Tuy nhiên trên lá số Tử Vi luôn có khuyết điểm trên 12 cung tương ứng với sự thiên lệch về lực lượng bàng tinh khi ở cung này tốt ắt cung khác tập trung sao xấu. Hạn dịch chuyển của Đồng Lương hợp cách khiến sao này khi đáo hạn xấu tăng tính bất ổn của cách cục, đặc biệt tới hạn Sát Phá Tham giao hội với Tử Vũ Liêm có thể gặp tai họa nếu Sát Tinh trùng phùng tại đây và ta thường nghe tới việc người này sống tốt cả đời nhưng lại gặp tai họa. Thực chất khi sinh ra thì sự thiên lệch về Âm Dương luôn khiến họa phúc biến đổi liên tục, cũng cần phải xét tới các tai họa mang tính quyết định từ các vận lớn hơn khó tránh. Nhìn chung Đồng Lương được sự an ổn và yên bình khi đắc cách. Được may mắn về tinh thần hơn các nhóm sao còn lại. Xét về phúc hậu, từ thiện không hẳn hơn vị trí của Tử Vi tốt đẹp mang tính trách nhiệm, xây dựng xã hội. Cái tốt của Tử Phủ mang tính ẩn và Đồng Lương có tính hiện vì thế khó phơi bày ra ngoài như Đồng Lương. Phá Quân khi tốt là đòi hỏi công bằng, phá những thứ sai trái do lý tưởng của Tử Vi xấu gây ra. Cự Môn tốt là sự phản đối về bất công, dám đứng lên đấu tranh. Tùy bàng tinh gia hội vào cách cục mà có thể luận rõ nét về tính cách thiện ác của các sao. Trong 12 cung và 14 chính tinh ở tất cả vị trí ngay cả Tử Vi cư Ngọ cũng mang khuyết điểm. Đồng Lương tọa thủ Dần Thân được nhiều tính chất hay cho bản thân hay toàn bộ cách cục. Thuộc nhóm người hiền lành, ưa cuộc sống an ổn, hưởng thụ trong xã hội. Đồng Lương gặp Lộc Tướng Ấn rất hợp cách chủ sự dài lâu, tích lũy phúc đức, may mắn. Gặp Thanh Phi Phục do không có tính Sát lớn nên hợp cách. Trong trường hợp gặp Kình Hao hay Đà Hao kém hay hơn nhưng cũng không gặp tai họa quá lớn trừ khi gia thêm Không Kiếp. Đồng Lương kỵ gặp Hỏa Linh đồng độ, đặc biệt là Hỏa Tinh.

0 comments: