Tuesday, April 18, 2017

Hóa Quyền với tính chất Ẩn và HiệnHóa Quyền với tính chất Ẩn và Hiện


Hóa Quyền khi hóa khí từ các chính tinh thể hiện tính ẩn và hiện tùy theo tính chất của chính tinh hóa khí và bàng tinh phối hợp. Trong thực tế ta gặp nhiều trường hợp quyền lực ngầm khi nghe tới danh đã mang theo uy tín và trường hợp quyền lực công khai. Trên lá số Tử Vi các Chính Tinh có tính chất ẩn mang ý nghĩa mạnh hơn các sao chủ hiện. Cũng như nhìn một sự vật thấy bề nổi và bề chìm của việc đó. Thực chất tối và sáng luôn thay đổi lẫn nhau. Cái biết là sáng và cái không biết tức là tối. Việc không nắm rõ thông tin thường mang theo mối nguy hiểm và một trường hợp biết rõ về vấn đề cũng gây ra mối nguy hiểm đã được lường trước chính là tính Ẩn và Hiện. Quyền ngầm là thứ ta chưa biết hết về mức độ bao trùm của quyền lực. Như trường hợp hay gặp trong việc dụng binh từ việc không biết trước mà chỉ nghe danh tiếng của quân địch tạo ra sức mạnh bao trùm khiến một bên có tâm lý sợ hãi. Trong các thể hiện quyền lực ngầm lại phân chia việc Hư Quyền và Thực Quyền. Cách này thường gặp trong trường hợp nhóm sao Tang Hư Khách hay Tuế Hổ Phủ gặp Hóa Quyền. Thường trong quyền lực ngầm cũng chưa bí mật trong cách cục này. Một Hitle là biểu tượng của quyền hiện của chính ông ta và suy rộng ra là chính quyền ngầm của toàn bộ máy Phát Xít Đức. Cách cục hay nhất khi có Quyền là khi Tử Vi hóa thành Quyền.


Cách cục này có ở tuổi Nhâm đặc biệt khi Tử Vi đầy đủ hoàn chỉnh nhóm sao Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Tử Vi là ngôi sao của trách nhiệm gánh vác nhiệm vụ, có tính bảo mật, khi hóa Quyền không gặp phá cách khiến cách cục thay đổi tính chất chủ quyền lực xuất phát từ trách nhiệm và phục vụ cho lý tưởng của Tử Vi. Quyền ngầm xuất phát từ trong nội bộ, khiến Tử Vi tuy không có nhiều tài năng chuyên môn nhưng nhận được trợ giúp ẩn để thực hiện lý tưởng, các việc làm xây dựng xã hội thường không công khai tuy nhiên sức bao trùm rất lớn. Cách này khác với cách Cự Môn hóa Quyền hay Phá Quân hóa Quyền. Với cách Cự Môn hóa Quyền tại tuổi Quý ta có được tín nhiệm, quyền hành do tính chất công khai phản đối điều sai trái do bất mãn của Cự Môn. Ở đây sao Cự Môn có tính chất Quyền hiện. Với Phá Quân do công khai phá bỏ, thay đổi những đường lối sai do Tử Vi mà tạo nên uy quyền. Trường hợp này chỉ xét bố cục của Chính Tinh, nếu các bàng tinh giao hội tính chất có thể thay đổi.

1 comments:

Quyền Hình said...

Trong cuộc sống đúng là việc nghe thấy quyền ngầm dễ sợ hơn việc quyền ẩn. Một tổng thống không đáng sợ bằng một kẻ thao túng ngầm chính trường.