Monday, April 17, 2017

Hóa Quyền với chữ SátHóa Quyền với chữ Sát


Hóa Quyền là hóa khí của một số Chính Tinh như Phá Quân, Thiên Lương, Thiên Cơ, Thái Âm, Tham Lang, Thái Dương, Tử Vi, Cự Môn. Các Chính Tinh khi hóa thành Quyền mang những ý nghĩa khác nhau. Tính chất khi biến thành Quyền tức các Chính Tinh này có được sự tín nhiệm, uy tín từ ý nghĩa ban đầu của sao. Khi Phá Quân hóa thành Quyền mang cả tính Sát của tổ hợp Sát Phá Tham, tại đây tính chất nhờ thay đổi, phá bỏ cái cũ để tiến bộ nên Phá Quân được nể phục mà trở thành tốt. Vì vậy hóa Quyền có ý nghĩa biểu hiện sự thành công của tính chất ban đầu chính tinh, vì vậy nên cần thiết có tại Mệnh. Hóa Quyền có thể dụng được Sát Tinh biến thành quyền sinh sát. Quyền lực này có tính hai mặt có thể gây ra tai họa liên quan tới tính mạng của một hoặc một nhóm người bằng cách quyết định của bản thân. Mặt khác cách này dễ đổ vỡ khi đáo hạn xấu chính ta là kẻ chịu chữ Sát, vì vậy Sát tinh mới khó chống đỡ và dụng được, nếu dụng được Sát thì khả năng bạo phát rất nhanh. Như một chữ Quyền khi người đứng đầu nước Mỹ hay một nhóm người trong tổ chức cao nhất ra quyết định tấn công ở chiến trường của hồi giáo khiến 90 tay súng bị chết. Một chữ Quyền đặc biệt ở thời trước khiến chiến loạn dẫn tới thương vong vô số. Quyền lớn nhất là quyền nắm giữ sinh mạng của rất nhiều người cũng là một tính chất của Phá Quân hoá Quyền. Thời xa xưa hơn là việc công thành tiêu diệt toàn bộ quân địch đối phương.


Mức độ của chiến tranh ngày càng gia tăng do Hỏa của vận Thiên Hạ vào chu trình nhập Trường Sinh do tác động của con người. Chữ Hỏa của Lục Sát Tinh từ vũ khí thô sơ như dao kiếm, cung tên gây sát thương tiến dần theo chu trình hình thành thuốc nổ, tới bom hạt nhân và hiện nay có nhiều loại vũ khí hủy diệt lớn như sinh học, hóa học, nguyên tử. Cần thiết nhìn cả sự phát triển vè chữ Sát của vận Thiên Hạ qua thời gian lâu dài sẽ tuân theo Vòng Trường Sinh có Sinh Trụ Dị Diệt. Quyền Sát ở thời điểm hiện nay đang có mức độ lớn nhất. Quyền Sát mang lại tai họa và là một phần bản tính của con người và cũng thực tế chữ Quyền Sát cũng biến đổi tính chất theo những hoạt động phát sinh mới. Như mệnh có cách Phá Quân ngộ Quyền Khôi Đại Kình Linh Kỵ thuộc cách Quyền Sát trong thời chiến tranh hoạch phát hoặc vong mạng bởi cách này. Tuy nhiên khi thời bình có thể biến thành việc theo đuổi khoa học hay về kinh thương cách và mô tả cho các cách cục này. Vì vậy cách Thái Dương cư Hợi hoá Quyền lập đại công thời loạn và mang bất mãn ở thời bình. Khi Thủy Hỏa giao chiến sinh ra chữ Sát và bản chất của cách này luôn gặp chữ Vong. Mệnh có cách cục Quyền Sát hạn tốt được, hạn xấu mất cũng như sau Thất Sát là chính tinh biểu hiện cho cách này bao gồm chữ Thất đi trước chữ Sát.

0 comments: