Sunday, April 9, 2017

Thiên Tướng đơn thủ cư Mão Dậu (phần 2)Thiên Tướng đơn thủ cư Mão Dậu (phần 2)


Sao Thiên Tướng cư Mão Dậu đi với các sao Kình Hao, Đà Hao, Lộc Tướng Ấn, Thanh Phi Phục mang tính chất riêng biệt đối với các sao an theo Thiên Can. Thiên Tướng gặp bộ Lộc Tướng Ấn là cách cục tốt nhất cho bộ Phủ Tướng vì sao Thiên Tướng ở đây chủ võ cách trợ giúp bởi một lý do. Trong trường hợp có Lộc Tướng Ấn đặc biệt là đồng cung với Lộc Tồn mang ý nghĩa tương trợ, phục vụ cho đất nước. Thiên Tướng trường hợp này có Quốc Ấn tức hóa thành Ấn Cách ý nghĩa tốt đẹp, bộ Phủ Tướng đầy đủ ý nghĩa và tăng sức ổn định cho cách cục. Thiên Tướng tối hỉ được bộ Binh Hình Tướng Ấn tượng là người đứng đầu một tổ chức lớn bảo vệ cho đất nước, đây là cách thuộc binh nghiệp ở cấp bậc cao. Khác với tính chất tranh đoạt theo võ cách của Sát Phá Tham, việc tính võ cách của Thiên Tướng thiên về mặt điều hành, điều khiển bằng mệnh lệnh và tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau, chủ lời nói khiến cho quần chúng nghe theo. Khi Thiên Tướng có được Lộc Tồn tại bản cung như tuổi Ất cư tại Mão thì đối cung sao Phá Quân gặp Phi Liêm mang ý nghĩa xấu chủ phá hoại, tan vỡ khiến Thiên Tướng mang ý nghĩa chính đạo hơn dễ giành được lợi thế và được trợ giúp hơn bên ngoài. Đây cũng là cách ngoài xấu trong tốt. Trong trường hợp thứ hai, sao Thiên Tướng đơn thủ giao hội với nhóm Thanh Phi Phục tăng mạnh tính võ cách, phù hợp khi đồng cung với Phục Binh hình thành cách Binh Tướng. Cần thiết có Thanh Long đồng cung với Thiên Phủ tăng sức ảnh hưởng bằng lời nói triệu lệnh cho cách Tướng Binh.


 Bộ Phủ Tướng có Thanh Phi Phục trừ vị trí của Phi Liêm thì các vị trí khác hợp với Thiên Tướng và bố cục của nhóm Phủ Tướng. Ở đây có thể có tính sai trái nếu gia Sát Kỵ cần tránh trường hợp này, khi đó Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham rối ren lại thêm Lộc Tướng Ấn chủ tồn tại xung đột khiến cách cục biến chuyển theo chiều hướng cực đoan, kỵ cung an Thân tại các cung này. Phủ Tướng gặp bộ Kình Hao có tính tranh đoạt, đặc biệt cách Kình Đại gặp Thiên Tướng tăng tính quyền cho sao này. Cách Kình Đại Tướng mang hình thức biểu tượng cho tướng lĩnh nếu theo binh nghiệp, có tính đại diện cho một bộ phận tất nhiên cần thêm các bàng tinh tốt đẹp trợ giúp mới thành tướng lĩnh thật sự. Cách Kình Hao tăng tính bất ổn cho nhóm Phủ Tướng sử dụng hành động nhiều hơn lời nói. Cách cục Đà Hao gặp Thiên Tướng là cách khá hay, chủ sự kiềm chế khi thực hiện tương trợ, khó gặp tai họa như cách Tướng Kình khi thêm Hỏa Linh Không Kiếp Kỵ Hình. Thiên Tướng gặp các sao an theo Địa Chi gồm Tang Hư Khách, Tuế Hổ Phù, Đào Hồng Cô Quả Sát mang ý nghĩa khác nhau. Phủ Tướng ngộ Tang Hư Khách trong trường hợp này có Thiên Mã cư tại Tị Hợi và không có Phượng Khốc không hay. Giao hội với Tuế Hổ Phù có Phượng Khốc hình thành Thiên Tướng ngộ Tuế Phượng tăng tính quan trọng và được ủng hộ của Thiên Tướng. Trường hợp giao hội với nhóm Đào Hồng Cô Quả đặc biệt với cách Đào Sát tăng cường tính quyền sát trong cách cục. Thiên Tướng đơn thủ tại đây vẫn có cách cục Lương Y chủ giúp đỡ người khác bị thương tích, bệnh tật cũng ứng với việc ngộ Sát Tinh.

0 comments: