Sunday, April 30, 2017

Kiến thức sách vở và thành côngKiến thức sách vở và thành công


Trong Tử Vi có nhiều văn tinh có tính trợ lực lớn như Khôi Việt, Xương Khúc, Khoa. Các sao trên khi thủ mệnh mang ý nghĩa tốt đẹp hơn cho cách cục. Thường nhiều khi có sự phân biệt giữa việc văn hóa nghệ thuật và khả năng lãnh đạo. Như một người văn nghệ sĩ khó có thể có đủ uy nghiêm để điều hành công việc quản lý. Điều này khiến các văn tinh đặc biệt là Xương Khúc khi hình thành các cách cục liên quan tới văn nghệ, nghệ thuật như Âm Dương Xương Khúc thường không được luận việc công danh phát triển theo đường chính trị. Các sao thuộc văn tinh trên thực tế không luận thành các cách cục văn nghệ sĩ mà tùy theo bàng tinh hay chính tinh kết hợp mà mang các ý nghĩa khác nhau. Một cách cục tốt đẹp không có ý nghĩa được địa vị, quyền lực cao mà đôi khi chỉ là cuộc sống sung túc như việc thường dân được hưởng của cải không có địa vị và danh vọng. Vì vậy lại xuất hiện trường hợp không chỉ gia cát tinh ở cách cục mà kiến Sát khiến cách cục mang ý nghĩa hay. Như việc cách Đồng Lương ngộ Xương Khúc Tả Hữu Lộc tại tam hợp mệnh và tránh được Không Kiếp Hỏa Linh được đánh giá là mệnh may mắn, hạnh phúc. Tuy vậy mệnh này không thể đạt được quyền hành trong xã hội mà chủ yếu được sự hưởng thụ về tinh thần và vật chất. Xương Khúc ở đây có thể trở thành văn nghệ sĩ giỏi lĩnh vực liên quan tới nghệ thuật. Nhưng cũng có thể biến thành cách cục giỏi việc dụng người trên sở trường, khả năng chuyên môn lên mức nghệ thuẩn ta thường nghe. Các Văn Tinh không chỉ mạnh ở việc giảm tính Sát và tăng khả năng dụng Sát Tinh cho Chính Tinh còn có ý nghĩa sự hiểu biết do học tập từ người khác hay xã hội và kiến thức có được do sách vở. Chính việc học hỏi này khiến cách cục của văn tinh trở nên rất hay và trái với tai họa do Không Kiếp là đại sát tinh tạo ra luôn lệch pha với bộ sao này.


 Từ xưa tới hiện nay vẫn tri thức, học vấn văn hóa được lưu trữ trong sách vở nhiều nhất và trở nên khổng lồ trên mạng hiện nay. Tất cả mọi mặt từ những điều kiến thức bình thường phòng chống tai họa, những giá trị của phẩm chất tốt như dúng cảm, gan dạ, kiên nhẫn hay những bí mật trong việc tạo ra tài sản, trở nên thành công trong sự nghiệp đều xuất hiện trên sách vở. Các văn tinh có một đặc tính giải họa là những Sát Tinh hay nguy hiểm tai họa biến đổi trở thành các nguy hiểm có thể gặp ở trong sách vở. Như một cách Kình Linh Hỏa chủ nóng giận tranh đoạt trong trường hợp bình thường. Nếu có Xương Khúc Khoa ta thường gặp trong sách vở những thứ liên quan tới việc nóng giận, tranh đoạt. Cũng như khi đọc một tờ báo với nhiều tin tức thì mỗi người có những quan tâm khác nhau, có người quan tâm tới bài viết về kinh tế, giáo dục,... trong khi ta có Kình Linh Hỏa Xương Khúc ta thường quan tâm tới việc xung đột, tranh đoạt của các vụ việc. Nếu có thêm Kỵ Hình ta ưa đọc cách sự việc vi phạm pháp luật trong khi nếu không có Xương Khúc mà chỉ có cách Kình Linh Hỏa Kỵ Hình chính ta là người vi phạm pháp luật do tranh đoạt, xung đột. Văn tinh khiến các cách cục Sát Tinh trở nên tiếp thu liên quan tới chữ viết. Hóa Khoa rất tốt đẹp khi mang ý nghĩa là lời khuyên tức ta thường hay đọc các bài viết liên quan tới giá trị đạo đức về việc tranh đoạt,  xung đột và từ đó tránh được họa. Vì vậy Hóa Khoa được mệnh danh là Đệ nhất giải thần. Hầu hết các sách vở không dạy ta việc xấu trong xã hội để gây tai họa mà thường mang tính mô phạm, khoa học gắn liền với giá trị tiêu chuẩn đạo đức. Vì vậy mệnh có các sao thuộc văn tinh thuộc người có văn hóa, học thức nên tăng giá trị cho bản thân.

4 comments:

Trần Uyên said...

Mệnh cháu có bộ Xương Khúc tự cảm nhận khi nghe nhận xét của người khác thì cháu khá là ham học hỏi, hiểu biết các kiến thức đặc biệt có thể diễn đạt lại theo cách mô phạm. Từ nhỏ đến lớn cháu chỉ việc học hành tới bây giờ vẫn như vậy. Bộ Xương Khúc của cháu có thêm Khoa nên có lẽ may mắn thành công hơn bạn cùng lớp chuyên vì đa phần chỉ dừng lại ở bằng đại học để tìm việc làm.

Nguyen Hoan said...

Cháu thấy có xương khúc cư thân thường có yêu thích cảm hứng học hỏi trong sách vở bác ạ. Cháu luận cho 5-7 trường hợp có cách này đều như vậy.

Kim Trung said...

E có hay nghe nói tới bộ văn đoàn gồm cả chính tinh vs bàng tinh thế bộ này gồm những sao nào vậy bác?

Unknown said...

Bộ Văn Đoàn gồm chính tinh là Cơ Nguyệt Đồng Lương và bàng tinh là các sao chỉ sự học vấn như Xương Khúc Khoa Khôi Việt, có thể xếp thêm Kình Đà vào trong nhóm này, đặc biệt ở vị trí Tấu Thư.