Thursday, April 6, 2017

Thiên Đồng cư Tị Hợi luận giải (phần 2)Thiên Đồng cư Tị Hợi luận giải (phần 2)


Sao Thiên Đồng cư tại Tị Hợi không được đánh giá cao trong khi tại tam hợp bộ Cự Cơ tại Mão Dậu và cung VCD có Âm Dương Sửu Mùi chiếu đều là các cách cục mang ý nghĩa ban đầu hay. Vì vậy khi mệnh ở vị trí này thì hoàn cảnh thì tốt đẹp, ta được trợ giúp trong khi bản thân của ta thì không được giỏi giang. Cũng may là các cách đẹp chưa ở tại vị trí cung xung chiếu nên còn có một cái may. Thiên Đồng hay bộ Cự Cơ Đồng là cách mâu thuẫn giữa nhiều người trong cùng một tập thể, khi mà lợi ích của bản thân là nguyên nhân dẫn tới cự cãi, tại vị trí sao Thiên Đồng thủ mệnh. Nếu vị trí thủ mệnh của ta là ở bộ Cự Cơ thì ý nghĩa phần thắng thuộc về ta tức bản thân ta đứng lên đòi lợi ích cho bản thân trước tập thể, cũng là cách nắm bắt được cơ hội khi rất nhiều người xung quanh đều có nhưng không nắm bắt được. Thiên Cơ có được Cự Môn đồng cung rất hay. Tuy nhiên mệnh của ta lại là Thiên Đồng và Thiên Đồng do không thành nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương nên tính chất phúc thiện không rõ ràng mà luôn đi với phiền toái, bất mãn của Cự Môn. Ở bài trước đã đưa ra một số cách cục khi giao hội với bàng tinh của Thiên Đồng. Sao này khi đi với các trường hợp Kình Hao, Đà Hao, Lộc Tướng Ấn, Thanh Phi Phục đều mang ý nghĩa biến đổi mạnh. Cần thiết nhất là bộ Kình Hao hoặc Đà Hao hình thành cách Cự Cơ Đồng ngộ Hao mang ý nghĩa thay đổi để chống lại mâu thuẫn khiến Thiên Đồng có thêm lực kích phát, giảm tính thụ hưởng mà vươn lên giành cơ hội của sao này.


Hay nhất là bộ Kình Hao có thêm Phượng Khốc, nếu Đà Hao có Phượng cũng mang ý nghĩa tốt đẹp. Thiên Đồng cư Tị Hợi đồng cung với Lộc Tồn cũng mang ý nghĩa khá tốt, mặc dù có cách Cự Tồn thường hay tồn tại bất mãn, phản kháng cách. Đi với Khôi Việt tại tuổi Bính và Đinh. Với tuổi Đinh cư Hợi được cách Kình Việt Hao hợp cách. Với tuổi Bính cư Hợi được cách Khôi Phi đặc biệt Cự Môn có Thanh Long là cách lão bạng sanh châu giảm tính xung khắc của sao này tới cách cục. Khi tác động với các Địa Chi. Thiên Đồng tại vị trí này cần thiết nhất là cách Phượng Khốc để tăng giá trị cho cách cục như bộ Khôi Việt. Bộ sao này có giá trị tạo sự ngưỡng mộ của cộng đồng bởi sự đứng lên phản đối của Cự Môn trước những sai trái, bất công. Thiên Đồng cư Tị Hợi ở vị trí có thể gặp Trường Sinh. Cách Thiên Đồng ngộ Trường Sinh khí rất mạnh, nếu gặp Kình Dương hay các sao như Hỏa Tinh thường thể hiện sức mạnh bạo thái quá, cần thiết có tam hóa tại đây tăng tính vượng ở khí của Tam Hóa. Sao Thiên Đồng trường hợp giao hội với Đào Hồng Cô Quả cũng là cách cục hay trong trường hợp chưa hóa thành Quyền Sát vì Thiên Đồng là ngôi sao hiền hòa gặp Đào Hồng có tính chất vui vẻ, hòa đồng trong tập thể, cộng đồng, cũng là cách dễ gây thiện cảm với người xung quanh, giảm được tính lo âu mà hướng tới niềm vui thụ hưởng của Thiên Đồng. Tuy nhiên tại đây cần tránh trường hợp có nhiều dâm tinh hội họp khiến Thiên Đồng lao vào tửu sắc khiến công danh vất vả khó thành tựu. Đồng Cơ Cự mang tính mâu thuẫn trong cách cục có hai biến hóa là hóa thành Quyền và giảm tính mâu thuẫn là hợp cách của bộ sao này.

0 comments: