Friday, April 7, 2017

Thiên Cơ độc tọa cư Tí Ngọ cáchThiên Cơ độc tọa cư Tí Ngọ cách 


Thiên Cơ cư tại vị trí cung Tí Ngọ thực chất đầy đủ bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương và đối cung là sao Cự Môn thuộc nhóm Cự Nhật. Cách này thuộc bộ Cự Cơ với nội Cơ ngoại Cự có phần hơn cách Cự Cơ Mão Dậu về tính an ổn nhưng xét về công danh thua thiệt hơn. Tính chất của Cự Cơ cư Mão Dậu là Cự Môn tạo động lực mâu thuẫn do luôn ở trong trạng thái bất mãn và Thiên Cơ chính là cơ hội nằm trong đó để thay đổi, nhấn mạnh tính thay đổi được của sao tài năng và lãnh đạo là Cự Môn nên rất hay. Trong trường hợp Thiên Cơ thủ mệnh cư Tí Ngọ thì hoàn cảnh không gặp khó khăn vì có được may mắn và trợ giúp của Thái Âm, chỉ có ngôi sao khó khăn, bất mãn là Cự Môn ở bên ngoài luôn xung chiếu gây bất mãn nhưng Cơ Nguyệt Đồng Lương là nhóm từ hiền hậu, từ thiện không ưa thay đổi vì bên ngoài. Nhìn chung với cách này gặp hạn thường thể hiện rõ tính bất ổn định khi đáo hạn xấu. Thiên Cơ cư Tí Ngọ do đầy đủ tính chất nhóm sao nên cuộc đời thường may mắn và được nhiều cơ hội tốt để thành công trong trường hợp chỉ xét chính tinh. Cung độ Tí Ngọ đặc biệt là cung Ngọ có tính chất đứng đầu của Địa Chi tác động tới tính chất các sao nên thường các Chính Tinh tại vị trí này tăng thêm tính chất tốt đẹp ngay cả với Tham Lang ở đây kém xa với Tử Vi ở đối cung. Thiên Cơ là cơ hội, ở tam hợp tối hỉ khi được hai sao Đồng Lương cư Dần Thân là chữ Phúc đi với Ấm, là sự che chở và may mắn bảo vệ bản thân khi cách cục được thành lập tuy ở vị trí tam hợp tính chất không rõ rệt như bản cung nhưng tác dụng cũng mạnh mẽ.


 Nếu như xét ở phần có phúc và có may trong tất cả mọi người trong xã hội thực tế thì Đồng Lương là cách cục may mắn nhất trong trường hợp xét tính chất của bộ sao. Còn Đồng Lương gặp hạn xấu hay các sao bất hợp đặc biệt là Không Kiếp thì luận là không may tới bất hạnh nhất. Tử vi là sự chuyển động liên tục của tinh đẩu kết hợp với thực tế bên ngoài và không có một nhóm sao nào không bị phá cách và thay đổi tính chất đến ngay cả bộ Tam Không với tính chất Vô Vi, Không cũng phải biến đổi và cách cục này kỵ gặp Tam Không là mất đi vì đang thụ hưởng. Có một số trường hợp đang xấu gặp Tam Không thành tốt đẹp và một phần nhiều đang xấu gặp Tam Không ta có quyền luận là vong mạng. Khi xem Tử Vi nếu nắm được Tam Không thì phần còn lại dễ luận hơn rất nhiều vì uy lực của Không rất lớn biến đổi hoàn toàn cách cục. Thiên Cơ độc tọa Tí Ngọ nhấn mạnh ở tính thời cơ, và kết quả gồm hậu quả và thành quả nhìn vào bố cục của tổng thể mệnh, khi vận động thì Hạn chính là kết quả mỗi nơi cách cục đi tới. Sao Thái Âm tại đây ở trường hợp cư Thìn với Thiên Cơ cư Tí được đánh giá tốt đẹp hơn vì Thiên Cơ không nên có thêm tính chất hỏa chủ nông nổi, đặc biệt bộ Âm Lương ở đây sáng tốt hơn vì thời cơ ẩn dễ nắm bắt và ý nghĩa của cơ hội tốt hơn trường hợp Thái Âm hãm. Trong trường hợp Thiên Cơ cư Ngọ thì Thái Âm cư tại Tuất gặp Địa Võng tối ảnh hưởng tới cách cục, đặc biệt khi vận hành tới cách Cự Nhật chủ dương khó lên nếu không được trợ cách, nếu cách cục tốt chủ nhìn ra và nắm bắt được cơ hội trong trường hợp thời điểm tối tăm hoặc khó khăn ví như trong trường hợp xã hội bất ổn về kinh tế hay thay đổi về cơ cấu tổ chức và đây là thời điểm Thiên Cơ thu hoạch được, đây là một ví dụ đơn giản về trường hợp bản cung và tam hợp khác nhau ở ý nghĩa như vậy. Tuy xã hội tác động ảnh hưởng xấu rất mạnh nhưng ta vẫn có thể sống được nếu có nội lực, trong trường hợp tại bản cung cái tác động xấu ấy chính là do ta nên không thể như trường hợp trên.

2 comments:

Argonos_vt said...

Con chào bác. Con mệnh Cơ Cư Tý mà nay 35 tuổi vẫn chẳng có gì, năm nay đáo hạn đại hạn Cự Nhật, mệt mỏi quá. Sang năm vào vận Vũ Sát ở dậu, hội đủ Không Kiếp Hình Kình Kỵ khôngbiết sao. Con lo lắng quá ạ.

Argonos_vt said...

Con chào bác. Con mệnh Cơ Cư Tý mà nay 35 tuổi vẫn chẳng có gì, năm nay đáo hạn đại hạn Cự Nhật, mệt mỏi quá. Sang năm vào vận Vũ Sát ở dậu, hội đủ Không Kiếp Hình Kình Kỵ khôngbiết sao. Con lo lắng quá ạ.