Wednesday, April 26, 2017

Một số ngộ nhận khi luận đoán


Một số ngộ nhận khi luận đoán

Khi tiếp cận một số những vấn đề chưa được trải qua thì thường trong trường hợp khó khăn việc tự đưa ra các suy nghĩ và kết luận khiến dễ gặp sai lầm trong việc luận giải tử vi. Như việc với một cung Thiên Di được định nghĩa là đối phương, đối thủ bên ngoài và đa phần mang cái nhìn xấu nếu cung này tốt hơn cung Mệnh. Qua đó người luận tử vi chỉ chú tâm tới cung quan trọng là Mệnh Tài Quan mà nhầm tưởng các cung khác không quan trọng như ba cung này. Và đặc biệt với cung Thiên Di do nhìn thấy các cặp xung chiếu Thái Tuế và Thiên Hư, Lộc Tồn và Phi Liêm, Tiểu Hao và Đại Hao,... khiến một sao được định nghĩa tốt khi tọa thủ tại cung Mệnh ắt cung Thiên Di gặp sao mang ý nghĩa xấu còn lại và việc cung Mệnh rất tốt đẹp trong khi cung Thiên Di xấu là chuyện đương nhiên. Thực chất cách luận này đa phần do cho rằng việc sao Thái Tuế có bộ Tuế Hổ Phù là tốt và Tang Hư Khách bộ sao buồn rầu, bại tinh là xấu. Tương tự với sao Lộc Tồn trong bộ Lộc Tướng Ấn mang ý nghĩa tốt và sao Phi Liêm trong bộ Thanh Phi Phục mang ý nghĩa xấu khiến việc suy luận cung Thiên Di là đối thủ cung mệnh vì đa phần cung này tốt thì cung còn lại mang ý nghĩa xấu. Cũng như việc giải thích chỉ cần tam hợp ba cung Mệnh Tài Quan tốt đẹp được cát tinh thủ chiếu thì các cung còn lại đa phàn gặp Sát Tinh nên nếu Mệnh Tài Quan tốt là mệnh tốt đẹp, đến các hạn tiếp theo xấu do gặp phải nhiều Sát Tinh vì các sao tốt tập trung vào Mệnh Tài Quan nhưng vẫn hay vì khi trung niên lúc sự nghiệp phát đạt nhập vào hai cung Tài Quan nên luận là mệnh tốt với lý lẽ tưởng chừng như hợp lí như vậy. Thực chất nếu mệnh thiên lệch cát tinh và trợ tinh vào các cường cung Mệnh Tài Quan được luận tốt khi Sát Tinh không tập trung tại một tổ hợp cung còn lại. Như trường hợp nếu đại hạn thứ hai sang cung Phụ Mẫu hay Bào gặp Kỵ Hình Không Kiếp thêm Chính Tinh không hợp như Âm Dương thì yểu mạng ngay tại hạn này lấy đâu ra số tốt hay thượng cách.


Với trường hợp Mệnh số thiên lệch về cung Mệnh Tài Quan rất tốt đẹp cần thiết tránh trường hợp cách cục quá xấu vào cùng một hạn nếu không khó tránh họa nguy hiểm tới tính mạng thì lấy khó khăn vượt qua tới hạn trung niên Tài Quan phát  nếu đường đi không hợp cách bất dụng được Sát Tinh. Trong trường hợp cách cục khá tốt dụng được Sát tinh lại luận là mệnh đại cát. Cung Thiên Di không nên quá xấu vì đây là tam hợp Phúc Phối Di. Cần bỏ quan niệm việc cung Thiên Di trong tất cả các trường hợp là đối phương, bên ngoài mà cần xét tới các sao tọa thủ tại bản cung này. Như việc với Thất Sát ngộ Kỵ Hình Lưỡng Kiếp tại đây dù mệnh tốt cũng khó tránh việc bị giết khi ra ngoài đường dù Mệnh Thân tại có cách cục tốt đẹp. Cũng như vậy nhưng với Thiên Lương ngộ Sinh Khoa Phụ Bật nếu mệnh xấu cũng khó có thể gặp tai nạn vì thường không bị tiếp xúc với những nguy hiểm bên ngoài mà ngược lại được một sự vô hình che chở, may mắn. Nhiều thứ ta ngộ nhận  một cách tin tưởng chắc chắn rằng nó đúng mà không nghi ngờ thì có những thứ ta nghi ngờ gần như hoàn toàn cho rằng đó là suy nghĩ sai thì thưc tế lại chứng minh ngược lại. Càng sống lâu thì cũng nhận ra rằng con người thực cũng có nhân quả mà hầu hết ngay cả người viết trước đây cũng không tin với mấy bài ca cẩm về nhân duyên sinh mà ngày lễ vào chùa nghe sư giảng đạo lý như bộ Cô Quả và Vòng Trường Sinh trong Tử Vi. Vòng Trường Sinh bắt nguồn từ vị trí Thai và kết thúc tại Mộ sau đó theo vòng tròn lại tới Thai. Vòng sao này rất đặc biệt trong nhiều môn toán mệnh. Với bộ Cô Quả không nghi ngại nếu mệnh có bộ Cô Quả đặc biệt ngộ Sát Phá Tham hành động của ta gặp ngay kết quả không cần chờ đợi. Vì vậy bộ Cô Quả hợp với Cơ Nguyệt Đồng Lương hiền lành không tạo ra việc ác lãnh lấy hậu quả xấu.

7 comments:

Unknown said...

Cháu nghĩ cung Di dù tốt hay xấu cũng phải được cung Mệnh tiếp nhận (Di hợp với Mệnh). Nếu tốt hơn Mệnh thì mình được nương nhờ cung này, còn nếu xấu thì cũng đỡ họa. Chứ nếu Di mà không hợp Mệnh dù tốt cũng vô dụng, còn nếu xấu thì ra ngoài dễ gặp​ chuyện xui xẻo có khi phải bỏ mạng vì cung này!

Unknown said...

Theo cháu nghĩ cung Di dù tốt hay xấu cũng phải được cung Mệnh tiếp nhận (Di hợp Mệnh). Nếu tốt hơn Mệnh thì mình cũng được nương nhờ cung này mà mưu sinh, xấu thì cũng đỡ họa. Còn nếu Di mà không hợp Mệnh dù cung Di có tốt thì cũng vô dụng, nếu xấu thì dễ gặp họa và có khi phải bỏ mạng vì cung Di này!

Unknown said...

Thiên Di rất quan trọng và không chỉ có ý nghĩa là đối phương bên ngoài. Cháu nghĩ như vậy là đúng vì Thiên Di xấu có thể khiến mệnh tốt mất mạng sống, đặc biệt khi lưu mệnh thân tức hạn xấu.

Hải Triều said...

Dạo này man thư nhiều quá bác ạ, e cũng xem tử vi cho hàng trăm lá số mà thấy nhiều thầy còn an nhầm vị trí các sao nhất là bộ Khôi Việt vẫn không nhìn ra dù nhiều thầy có kinh nghiệm cả chục năm.

Unknown said...

Vậy xin chào đồng môn, đúng là bộ Khôi Việt và Xương Khúc nhiều người chưa phân biệt được ý nghĩa tính chất từng sao nên nghiệm lí có phần khó khăn

Xuân Khanh said...

Bài viết rất có giá trị kể cả với người đã xem tử vi lâu năm mà quên mất rằng giá trị cơ bản của việc xem tử vi nằm ở trình độ nghiệm lí không phải a dua theo các lý thuyết mới.

Unknown said...

Đôi khi có một câu phú cũng là tiền nhân nghiệm lý rất lâu và sâu xa nên đời sau hiểu hết được ý cũng khó. Bám gốc thì không sai, xem tử vi để làm lợi cho mình cho người, thấy họa luận họa,thấy phúc luận phúc là tốt rồi.