Sunday, April 2, 2017

Thái Âm độc tọa cư Mão DậuThái Âm độc tọa cư Mão Dậu


Thái Âm đơn thủ tại cung Mão Dậu có tính chất ở hai cung khác nhau vì một bên sáng, một bên tối. Ở đây thuộc cách Thái Dương gia hội với bộ Âm Lương hình thành nhóm Âm Dương Lương nên Âm Dương càng cần thiết phải ở vị trí sáng tức Thái Âm cư Dậu và Thái Dương cư Tị là cách tốt đẹp. Thiên Lương cư cung Sửu Mùi đối cung là Thiên Cơ, cách cục này không hoàn chỉnh như nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương mà mang tính chất riêng biệt. Trường hợp với Thái Âm sáng tại cung Dậu. Đối cung là sao Thiên Đồng trong bộ Cự Cơ Đồng là cách cục của sự phản kháng, bất mãn vì liên quan tới quyền lợi ở bên ngoài. Ở đây Thiên Đồng xung là cách khá hay vì Thiên Đồng không mang tính Sát khi ra bên ngoài xã hội. Thái Âm cư Dậu có Thái Dương ở Tị rất sáng và Thiên Lương tại Sửu tam hợp. Do bộ Âm Dương sáng nên mang chủ một tương lai tốt đẹp trước mắt. Âm Dương có tính chất quan trọng về tinh thần cũng như công danh, phú quý vì đây là hai tính chấ có tại đây. Thái Âm có tính chất hiền hòa, chủ việc có tính âm nhu, tính ngầm khi tọa thủ tại cung Mệnh. Thái Âm chỉ hóa thành tính ám khi Hóa Kỵ ở tuổi Ất hoặc khi ở vị trí tối không có cách vãn hồi. Thái Âm độc tọa tính chất hiển hiện, công danh phát triển theo chiều hướng tốt trong trường hợp cư Dậu. Nhị hợp với sao Vũ Khúc, ở đây Vũ Khúc cư tại cung Tuất có tính chất giải pháp, cũng tăng tính tài cách cho Thái Âm. Trường hợp Thái Âm cư Mão khiến Thái Dương cư Hợi tức cách " Nhật trầm thủy bể" là cách cục xấu của Thái Dương chủ cuộc sống khó khăn nhiều trắc trở phải vươn lên. Thái Âm hay bộ Âm Dương Lương khi hãm thiên về tính chất không may mắn về cuộc sống của hai sao này. Trường hợp này cần thiết có bàng tinh hay Tuần Triệt khiến thay đổi ý nghĩa của bố cục.Cung Hạn của Thái Âm cư Mão đặc biệt nếu đi thuận đại hạn ở cung Dần có bộ Tử Phủ đồng cung gia hội cát tinh khiến suy nghĩ, tư tưởng theo chiều hướng quản lí, lãnh đạo và hợp với Thái Âm tức Âm Lương vì tính chỉ huy của hai sao này mang nhiều tình cảm, ân tình bên trong mà sử dụng được người khác trong khi Phá Quân nhờ sự tinh nhạy, khám phá, phá bỏ giỏi và Cự Môn là sao đi đầu do ý nghĩ bất mãn mà có được một phần quần chúng đi theo. Qua Hạn này thì ý nghĩ thời thiếu niên tích lũy qua hai đại hạn sẽ theo chiều hướng có lợi cho việc xây dựng công danh sự nghiệp và mang một lý tưởng, trách nhiệm gánh vác với lý tưởng đó mà thực hiện ở các hạn sau này. Tử Phủ khi tốt cho ta trách nhiệm với công việc khiến người khác phải nghe theo, phục tùng vì một lý do. Cũng như có Lộc Tướng Ấn hay vì một ý nghĩa phục vụ cho tổ quốc, xây dựng xã hội. Nếu Thái Âm đi theo chiều hướng nghịch tức chuyển về cung độ Tham Lang ở hạn thứ hai mang ý nghĩa khác và cuộc đời cũng khác hoàn toàn theo chiều hướng này. Khi đi về cung độ Tham Lang tính chất của Thái Âm chuyển hướng về sự tham muốn về thụ hưởng, tùy theo Tham Lang theo hướng vật chất hay tinh thần mà luận được tính chất của Thái Âm biến theo phú cách hay quyền cách. Có một điều mà nhiều người luận tử vi quên mất là Tử Vi là một chuỗi các tính cách liên tục biến đổi xây dựng từ hạn cũ qua các hạn tiếp theo. Âm Dương Lương dời sang hạn Tham Lang tính chất ưa thích sự an ổn, không có tính chất gánh vác bởi lý tưởng như Tử Phủ mà theo kế hoạch thực hiện tham vọng có tính chất ngầm ẩn thực hiện. Sát Phá Tham ở đây tính chất tranh đoạt tốt, cần thiết bản cung hoặc hạn có các sao chủ Quyền hoặc Khoa để giảm tính bất ổn của bộ Âm Dương Lương khi tới cung độ Sát Phá Tham. Hay nhất là bản cung mệnh có Hình Ấn hoặc Quyền Ấn đáo hạn Tham Lang thường gặt được thảnh công may mắn lớn, nếu bản cung mệnh xấu và hạn tính Sát mạnh thì bản thân lại mang tai họa. Kế đến là cường cung gặp Cự Môn đây là khởi đầu cách, mang tính thị phi, bất mãn, nếu tốt thì chủ đứng đầu về một lĩnh vực, là tay cự phách trong kinh thương hoặc trong việc xây dựng sự nghiệp từ cơ hội và may mắn. Nếu đi từ Đại Hạn có Tử Phủ sang hạn Thiên Cơ mang tính chất thời cơ để thực hiện lí tưởng, đây là trường hợp khi tốt đẹp, xấu là nguy cơ thất bại.


0 comments: