Sunday, April 9, 2017

Luận giải đại hạn lá số Vũ Phá (phần 1)Luận giải đại hạn lá số Vũ Phá (phần 1)


Đại hạn do Mộc tam cuc bắt đầu từ cung Mệnh với những cá tính ban đầu phát triển thành nhận thức suy nghĩ gắn liền với hoàn cảnh bên ngoài. Bản chất của Mệnh ngay từ đầu phải bước qua đại hạn này là ấn tượng, tưởng thức và sau này như khoa học nói tới não phát triển đây đủ, các cá tính ấy được phát triển lại thành thói quen và khi lập Thân sửa đổi các thói quen xấu ấy trong trường hợp cung an Thân tốt hơn đến khi chết đi hết vòng trường sinh. Vì vậy cung Hạn đầu tiên tức tại Mệnh là quan trọng nhất. Vũ Phá là sự phá bỏ, phá vỡ từ tư duy, lý tưởng ban đầu để hướng tới thứ mới hơn, có thể có tính tăng động thuở nhỏ, ưa khám phá nghiên cứu về sách vở, khoa học do có Xương Khúc Khôi Khoa. Một điểm lưu ý khi luận các tính cách ban đầu là các Tiểu Hạn đặc trưng của quá khứ lưu lại dấu ấn vào tâm trí. Vì vậy nên một lá số có tinh hệ Tử Vi cư Ngọ bất luận mệnh cư tại các vị trí thường có cuộc sống ít sóng gió khi trải qua các hạn nếu lượng Sát Kỵ Hình không thiên lệch quá về một tổ hợp, hay nói cách khác các vị trí không bị giao hội với bàng tinh tạo thành các cách cục quá xấu. Trường hợp ở đây ở nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương tại cung độ Thân Tí Thìn là tổ hợp không mấy hay và mang ý nghĩa gặp tai họa, không may, có tính thất thường trái với tính chất hưởng thụ, may mắn của nhóm sao này. Ở bản cung Cơ Âm tại Thân tiểu hạn này trong đại hạn đầu tiên hoặc tam hợp của cách này khiến mặt tinh thần gặp khó khăn đầu tiên, có thể liên quan tới tình cảm gia đình do Vũ Phá khám phá ra một tai họa ẩn tàng mà phòng tránh được.


 Thực tế nghiệm lí nếu ở đại hạn ban đầu tại Mệnh gặp cung độ Tiểu Hạn rất xấu thì bản thân đương số sẽ có kinh nghiệm vượt qua khó khăn đến các đại hạn xấu tiếp theo, một số trường hợp mệnh có các sao chủ hiền lành như Cơ Nguyệt Đồng Lương, Phủ Tướng sẽ ghi lại dấu ấn sợ hãi khiến sau này tư tưởng tránh sự việc tương tự nhưng cách Vũ Phá lại lấy việc này làm động lực để đập tan đi sợ hãi. Cũng vì vậy mà cách Vũ Phá gặp Không Kiếp tạo thành cách cục bạo phát vì đối mặt với hiểm họa, nguy cơ và phá bỏ tìm ra lợi ích để giành lấy tại đây, thường được luận có hướng đi khác biệt thực chất là đương đầu với khó khăn để tìm ra lối đi mới tạo hiệu quả lớn. Một ví dụ như việc số đông đang thực hiện bán vàng vì tâm lí hôm qua giá xuống mạnh nhưng thay vì đi theo chấp nhận thua thiệt so với ban đầu ta thấy lợi ích khi vàng xuống và mặc dù ta đang có một số lượng vàng ta vẫn mua tích trữ thẻm để sau một thời gian giá trị trở lại do sau muộn số đông nhận ra sẽ có lợi nếu lại mua vì giá đang thấp.  Vũ Phá tại cung mệnh có thể biến nguy cơ thành các cơ hội tức với Cơ Âm tại cung độ nhị hợp có thể chuyển hóa xấu thành tốt đẹp nếu tại gốc tức bản cung Mệnh và tam hợp Tài Quan vững chắc không có cách nguy hiểm tai họa.

2 comments:

Haihau1985 said...

Lá số Vũ Phá này bác luận rất hay ạ. Các trường hợp Sát Phá Tham giao hội với Tử Vũ Liêm cháu nghĩ đều mang ý nghĩa xấu vì một bên sát tinh và một bên lãnh đạo khó dung hòa được nhau.

Unknown said...

Đôi khi khó khăn mang lại động lực cho người ta hơn hưởng thụ, bằng chứng là đa phần Sát Tinh luôn có sự nghiệp to lớn hơn Cát Tinh. Với cách cục này dễ được bạo phát, tuy nhiên khuyết điểm nhiều.