Sunday, April 2, 2017

Thái Âm độc tọa cư Mão Dậu (phần 3)Thái Âm độc tọa cư Mão Dậu (phần 3)


Cách cục Âm Dương Lương hỉ được giao hội với bộ Lộc Tướng Ấn tăng tính ổn định cho nhóm sao này. Ở cách Lộc Tồn luôn có Bệnh Phù gây ra điều xấu được Thiên Lương biến đổi tính chất thành cách cục Lương y, thầy thuốc. Hoặc giỏi về lĩnh vực y dược chữa trị, hay thấp hơn là quan tâm và biết tới một số bài thuốc hay tăng cường sức khỏe cho bản thân phòng chống bệnh tật. Thái Âm ngộ Lộc Tồn là cách Phú Đồ Ông. Bộ Âm Lương trong mọi trường hợp đều ưa gặp Lộc Tồn vì chỉ có hai trường hợp giao hội với Cơ Đồng thành bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương và giao hội với Thái Dương thành cách Âm Dương Lương đều thích hợp với Lộc Tồn. Trái lại ở bộ Cơ Đồng có trường hợp giao hội với Cự Môn thành cách Cự Cơ Đồng như trường hợp ở tại đây của cung Phúc Phối Di rất kỵ Tồn Ấn Bệnh, đặc biệt là Cự Môn đồng độ với sao Lộc Tồn hình thành cách thu thêm sự bất mãn, bất công, cũng là cách tích lũy, dồn nén áp lực, còn thêm một số ý nghĩa khác kỵ với cả Quốc Ấn. Trường hợp hay nhất là khi Thái Dương đi với Lộc Tướng Ấn thì phía Cự Cơ Đồng có Thanh Liêm Binh hình thành cách Cự Binh hoặc Cự Thanh đều có ý nghĩa tích cực giảm khuyết điểm của Cự Môn khiến bộ Cự Cơ Đồng trở nên hiền hòa hơn. Nếu trường hợp Thái Âm ngộ Kình hoặc Đà hay tổ hợp Âm Dương Lương thì tổ hợp đối xung Cự Cơ Đồng gặp ngược lại là Đà hoặc Kình. Như vậy cách cục trở nên rối loạn giảm tính ổn định. Bộ Kình Đà cũng mang ý nghĩa kỵ gặp với Âm Dương như đã trình bày ở các bài viết liên quan tới hai sao này. Nhật Nguyệt tối kỵ gặp Kình Đà vì ảnh hưởng tới tinh thần, chủ cuộc sống trở nên bất ổn hơn do Kình Đà là hai sao tranh đoạt và nhẫn nhịn, đều chứa tính bộc phát. Thái Âm là tai nghe và Thái Dương là mắt thấy nếu gặp cách này cần đi với Tang Hư Khách, hay hơn khi có Xương Khúc chủ việc thấy nghe mang tính nghệ thuật và không có thực tức ở trên phim ảnh, nhiều diễn viên hay người làm trong nghệ thuật có cách cục này. Chỉ cần cách Kình Đà ngộ Xương Khúc đã là cách cục hay.


Nếu ngộ Tang Hư Khách cần tránh gia thêm Sát Tinh vì cách này chủ sự việc buồn phiền. Hay nhất là trường hợp Thái Âm đồng cung với sao Thiên Hư. Âm Dương đặc biệt khi hãm cần gặp bộ Khôi Việt vì hai sao này mang tính chất quý, tăng giá trị cho cách cục. Âm Dương Lương có Khôi Việt là sự may mắn khởi đầu, bộc phát tính may mắn, mang ý nghĩa cứu giải không như Kình Đà bộc phát tai họa cho Âm Dương. Khôi Việt là hai sao văn tinh và ý nghĩa trợ lực, giúp đỡ có thể khiến bộ Âm Dương Lương tăng tính bình ổn trong cách cục. Khôi Việt tên sau là chữ Quý Nhân nhưng kỵ gặp thêm Hình Linh Hỏa biến tốt thành xấu trong nhiều mặt. Đặc biệt cách Việt Linh Hình tối kỵ gặp Nhật Nguyệt ắt chờ lôi kinh hoặc tai nạn liên quan tới bất ngờ, nhanh chóng. Tất nhiên là trường hợp quyết định là Việt Linh Hình cả ba sao đồng cung với Thái Âm hoặc Thái Dương và không có sao thay đổi ý nghĩa cách cục mới mang ý nghĩa như vậy. Thường trong các trường hợp cần gặp thêm Không Kiếp hoặc Sát Kỵ mới chính xác. Xét với các sao an theo Địa Chi thì Thái Âm cần thiết gặp bộ Phượng Khốc tăng tính chất quý hiển cho cách cục, chủ được ngưỡng mộ, có thể giải được Kình Đà tương tự như cách Đồng Âm ngộ Kình hãm có Phượng Giải nhất thế uy danh. Âm Dương Lương đi với Tuế Hổ Phù và Tang Hư Khách đều có ưu điểm riêng. Nếu đi với Tuế Hổ Phù có Phượng Khốc thành công lớn hơn. Nếu đi với Tang Hư Khách có Phượng Khốc thường liên quan tới quần chúng, tốt là cách diễn viên, ngôi sao, nghệ sĩ và cá biệt có cách theo nghiệp công danh, chính trị thành tựu lớn vì Tang Hư Khách mang ý nghĩa thâm trầm, vượt qua khó khăn trắc trở và dày dạn kinh nghiệm do có sao Thiên Mã tại đây tuy rằng Thiên Mã không hay như ở vị trí Dần Thân.

0 comments: