Wednesday, April 12, 2017

Thiên Phủ độc tọa cư Mão DậuThiên Phủ độc tọa cư Mão Dậu


Ở cung độ Mão Dậu thì Phủ Tướng đơn thủ và phía tam hợp đối cung là cách Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham. Phủ Tướng cư Mão Dậu thuộc cách cục không hoàn chỉnh khi thiếu Tử Vũ Liêm chủ đường lối, tiêu chuẩn đạo đức và tài năng trong khi Phủ Tướng giỏi việc đối nhân xử thế và khả năng dùng lời nói, thuộc cách khó có thể tạo được sự nghiệp lớn vì chỉ dùng lời nói phủ dụ và tình cảm là không đủ ý nghĩa tốt, đặc biệt với bộ Phủ Tướng không hóa khiến cách cục khó đạt được thành tựu. May thay tại cung độ Mão Dậu các phụ tinh và bàng tinh thường đắc lực tại đây, đặc biệt là bộ Xương Khúc Tả Hữu. Thiên Phủ cư Mão Dậu luôn nhị hợp với sao Thái Dương tại cung Thìn Tuất. Thiên Phủ có tính cẩn trọng, che giấu vì vậy Thái Dương ở cung độ nhị hợp tác động rất lớn tới bộ Phủ Tướng vì tính chất của bộ sao này. Thái Dương nhập La Võng cư Thìn ở vị trí sáng so với cư Tuất lạc hãm. Bộ Cự Nhật tại đây hoàn chỉnh có ý nghĩa thị phi, chủ công khai, công bố những thứ bất mãn hay phản đối cách. Và với Thiên Phủ tốt đẹp thì Thái Dương tác động bằng cách công khai những thứ Thiên Phủ cho bên ngoài thấy và bao phủ những điều bí mật. Trong trường hợp Thái Dương và Thiên Phủ đều hay là cách tương trợ lẫn nhau khiến Thiên Phủ có thêm tiếng nói. Với trường hợp Thái Dương xấu là cách bất mãn lên tiếng và sao Thiên Phủ bị lộ trở nên xấu theo. Ngược lại khi Thiên Phủ xấu sao Thái Dương công khai những bí mật, bất mãn xấu dẫn tới gặp tai họa thị phi tức cách Cự Nhật. Thiên Phủ cư tại Mão Dậu cần thiết gặp các sao có tính ẩn và tránh trường hợp ngộ Không Vong mang tới mất mát. Thiên Phủ tại đây có đặc tính ổn trọng, có khả năng quản lý, sử dụng tài năng của người khác nhờ vào tình cảm. Vấn đề của Phủ Tướng là sự tương trợ ngầm ẩn, chính vì vậy cách Phủ Tướng dù không có hóa khí nếu được bàng tinh mng ý nghĩa tốt vẫn là cách cục đầy đủ tài danh. Thiên Phủ khi độc tọa cần thiết có các sao có tính chất trợ giúp, giúp đỡ và các sao tăng tính ổn định cho cách cục vì Thiên Phủ không có sức đề kháng mạnh với sát tinh như nhóm Sát Phá Tham hay Tử Vũ Liêm. Thiên Phủ tại vị trí này khi phá cách thường tai họa lớn tới mệnh tạo, có thể nguy hiểm tới tính mạng nếu hạn trùng phùng Sát Kỵ. Thiên Phủ khi nhập Mệnh nổi bật ở khuôn mặt thường phúc hậu có từ tâm và suy nghĩ sâu xa, kín đáo. Mệnh Thiên Phủ đơn thủ thường không có tính cương quyết, định hướng lý tưởng và cách thực hiện mà cuộc sống thường ưa ổn định ít biến động.

0 comments: