Thursday, April 6, 2017

Vũ Tướng Dần Thân cách (phần 2)Vũ Tướng cư Dần Thân cách (phần 2)


Thường luận các sao Tử Vi, Cự Môn và Phá Quân là các sao chủ đứng đầu vì liên quan trực tiếp tới lý tưởng của xã hội và lối đi cho toàn bộ quần chúng trong trường hợp cách cục tốt đẹp. Tuy nhiên không phải các sao này luôn ở địa vị đứng đầu mà tùy theo thời cơ. Có khi vua Tử Vi chỉ là bù nhìn được dựng lên đứng đầu mang tính biểu tượng trong khi không nắm thực quyền. Có khi vua Cự Môn giỏi phản kháng, đứng dậy đấu tranh thành lập phe đối lập chỉ do một mục đích lớn hơn của những kẻ thực sự có quyền đứng sau. Càng mức độ cao càng phải liên quan tới lợi ích của một nhóm lớn hay nhỏ, vì vậy Hóa Lộc đứng đầu trong Tam Hóa. Kế đến sau lợi ích thì Quyền sinh sát đứng thứ hai là Hóa Quyền và cuối cùng là Hóa Khoa về hiểu biết, danh dự. Tuy nhiên Hóa Khoa lại có khả năng giải được các Sát Tinh lớn nhất vì tính chất của sao này. Trong các vị trí của Thiên Tướng tại mười hai cung thì sau cung độ Thìn Tuất có Thiên Tướng cư Địa Võng hay Vũ Phá cư Tị Hợi mang lý tưởng xây dựng đường lối hay sự phá bỏ, thay đổi của Phá Quân thì cách Vũ Tướng có tiềm năng đứng thứ ba về khả năng đứng đầu. Trong trường hợp giao hội với bàng tinh đặc biệt có trường hợp trực tiếp nắm thực quyền trong tay khiến Tử Vi hay Phá Quân phải e dè trước cách Vũ Tướng này. Sao Vũ Khúc có tính cương, khi trong võ cách là vũ khí, vũ trang mang ý nghĩa cứng rắn, xung đột nếu xấu. Sao Thiên Tướng đứng đầu trong các sao chủ sự trợ giúp, tương trợ luôn có thể đối đầu ở cung xung chiếu với sao Phá Quân nên có tính chất thiên về võ cách trong khi Thiên Phủ ở tam hợp có tính bình hòa, sử dụng lời nói để dụng được người phục vụ cho mình.


Vũ Tướng Dần Thân thủ mệnh có lý tưởng chính đáng là Tử Vi cư Tí Ngọ. Đặc biệt với cách Tử Vi cư Ngọ rất mạnh. Vũ Tướng cần thiết nắm Ấn tức được Quốc Ấn đồng cung là cách tốt nhất. Như đã viết tại bài trước với tuổi Đinh hợp với cách này khi Vũ Tướng có Ấn tại Dần với Tử Vi cư Ngọ gặp Lộc Tồn đồng cung. Tuy nhiên với tuổi Đinh không có lợi về mặt công danh vì tam hóa nằm hết ở nhóm văn đoàn Cơ Nguyệt Đồng Lương lại có cách Ấn Triệt. Với tuổi Giáp ta có Vũ Tướng đồng cung với Lộc Tồn khá tốt và được bộ Khoa Lộc khiến cách cục tốt đẹp hơn, tuy nhiên vẫn không có Hóa Quyền nên cần thiết được thêm Thiên Hình thành bộ Binh Hình Tướng Ấn. Vũ Tướng không có Quyền hóa thành cô kỵ, có Quyền tính chất biến đổi sự cô độc do tài năng của người đứng đầu. Trái với cách Sát Phá Tham phân biệt võ cách với bộ Vũ Tướng. Giáp với Vũ Tướng là Thái Âm ở vị trí cung Hợi có ý nghĩa quan trọng với cách này. Nếu Thái Âm ở vị trí hãm gây ảnh hưởng về hoàn cảnh với cách cục này như trường hợp cư Tị. Vũ Khúc luôn nhị hợp với Thái Âm. Sao Thái Âm nằm trong bố cục Âm Dương Lương mang ý nghĩa ngày tháng tốt đẹp, trường hợp hãm là ngày tháng vượt qua khó khăn một phần quyết định Vũ Tướng gặp phải thuận lợi hay khó khăn. Vũ Tướng gặp hạn Sát Phá Tham có thể hóa Sát thành Quyền gặt được thành công trong đại hạn này dù gặp Sát Kỵ. Vũ Tướng thường gặp ngoài thực tế là phục vụ cho lợi ích quốc gia, phục vụ cho một lý tưởng xây dựng xã hội tốt đẹp.

0 comments: