Wednesday, April 12, 2017

Cung Mão Dậu với bàng tinh tọa thủCung Mão Dậu với bàng tinh tọa thủ


Ở cung Mão Dậu đa phần các bàng tinh ở vị trí tam hợp chiếu. Bộ Xương Khúc cư Mão Dậu thì tam hợp với sao còn lại tại vị trí Hợi Tị. Cách Xương Khúc tại đây được luận phi vinh tắc phú. Xương Khúc tại đây do tam hợp chiếu đầy đủ tính chất khi xét bố cục. Tùy theo Văn Xương hay Văn Khúc thủ mệnh mà luận sao gắn liền với tính cách bên trong và tác động do hoàn cảnh tới việc thay đổi tính cách. Nhìn chung cách Xương Khúc cư Mão Dậu khá hay đặc biệt với các cách Cơ Nguyệt Đồng Lương cư tại đây là văn cách tăng tính ổn định và hưởng thụ tinh thần văn hóa nghệ thuật cho nhóm sao này, có thể chế hóa một số Sát Tinh tác động xấu tới cách cục. Mệnh có Xương Khúc là phụ tinh quan trọng tính chất mạnh trong Tử Vi có thể hóa khí nên rất cần thiết gặp. Bộ Tả Hữu cư Mão Dậu tại đây cũng được sao còn lại tam hợp chiếu tại cung Hợi Tị nên tính chất hoàn toàn luận theo cả bộ sao này. Tả Hữu là phụ tinh có tính trợ lực lớn do chỉ hóa Khoa nên tính chất thường tốt đẹp, khi ngộ Hung Tinh cũng kiềm chế cách gây họa nếu số lượng và mức độ tạo cách không lớn. Tả Hữu cư tại đây đặc biệt cần thiết cho nhóm Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham và nhóm Phủ Tướng đơn thủ tại đây. Tả Phụ chủ âm nhu, Hữu Bật chủ dương cương đứng đúng vị trí khi đi với nhóm Phủ Tướng đơn thủ dù không có Hóa Khí nhưng tính chất tài lộc đều đủ hình thành cách Tả Phủ tôn cư vạn thặng và Tướng Bật phúc lai lâm.


Phụ Tinh trong lá số tử vi cư tại cung Mão Dậu được luận theo chiều hướng tốt, tăng tính cát hóa và giải họa cho sát tinh. Ở cung Mão Dậu xét tới cách Khôi Việt cư tại đây tại các tuổi Bính Đinh Nhâm Quý. Với tuổi Bính Đinh chỉ có Khôi không thấy Việt hoặc ngược lại nên tính chất không đầy đủ, trường hợp ở cung xung chiếu được cách Khôi Việt củng chiếu nhưng cũng không luận là hay. Với tuổi Nhâm Quý có bộ Khôi Việt tại Tị Mão và ngược lại cũng tương tự như tuổi Bính Đinh không đầy đủ tính chất tốt đẹp của bộ sao này. Ở đây hình thành cách giáp Khôi Việt cho hai cung độ Thìn Tuất cung an tại đây có ý nghĩa tốt chủ được trợ giúp. Có một số trường hợp cách cục chỉ nên có một sao Khôi hoặc Việt ý nghĩa hay hơn việc có cả hai sao khi Việt là phát khởi và Khôi là bộc phát lớn. Thiên Việt và Thiên Khôi có tính chất hoàn toàn khác nhau, như cách Kình Khôi có ý nghĩa ổn định trong khi Kình Việt có tính tranh đoạt lớn. Lúc cát tinh gồm Khôi Việt Tả Hữu Xương Khúc nhìn chung toạ thủ tại cung Mão Dậu có ý nghĩa khá tốt đặc biệt là bộ Xương Khúc Tả Hữu đầy đủ tính chất hay của phụ tinh. Các sao an theo Thiên Can và Địa Chi tọa thủ tại các cung này cũng mang ý nghĩa đặc trưng. Quan trọng hơn là vị trí của Lục Sát và Tuần Triệt tại đây cũng có mức độ tác họa khác nhau khi chỉ xét riêng đặc tính từng bộ sao chưa xét tới việc phối hợp.

0 comments: